Produkt (Utgången produkt)

3M Fast Ultra Conformable 8045P tätningstejp