Produkt (Utgången produkt)

Systemair SPM, SPM-F irisspjäll