Produkt

Expandermetall Sträckmetall, långsmal maska