Produkt

Halfen HIT för isolerande infästning mellan stål och betong