Produkt

DENS 3 ARDEX K 22 F Gipsbaserad avjämningsmassa