Under första tre kvartalen 2007 påbörjades ny- och ombyggnad av privata och offentliga kontor och lokaler till ett värde av närmare 50 miljarder kronor.