• Nyheter
  • Ytvattenränna med inbyggd reningsprocess

Nyheter

Ytvattenränna med inbyggd reningsprocess

Ytvattenränna med inbyggd reningsprocess
2018-01-26
DRAINFIX Clean renar förorenat dagvatten samtidigt som rännan samlar upp och fördröjer utsläppen

Avvattningen av hårdgjorda ytor i våra tätorter för med sig stora mängder partiklar, tungmetaller, olje- och gummirester. Det vanliga hanterandet av dagvatten innebär uppsamling via dagvattenbrunnar/dagvattenrännor, rening via oljeavskiljare samt tungmetallfilter, fördröjning via fördröjningsmagasin och slutligen transport av rätt mängd dagvatten. Med nya DRAINFIX Clean slår man ihop de två första stegen till ett. Att i samma system kunna samla upp samt rena vattnet är till stor fördel både byggnadsmässigt och är skonsamt för natur och miljö. Systemet är en lösning för att inte bara leda bort dagvattnet, utan också rena det från gifter och tungmetaller.

Systemet består av rännor med segjärnsgaller i belastningsklasser från D400 till F900. Varje kanal innehåller sedan ett kolrikt substratfilter vid namn Carbotec 60. Föroreningar såsom zink, koppar, bly, nickel, krom, bränsle och kolväten samt suspenderade ämnen fångas upp av och renas genom substratmaterialet. Kanalerna erbjuder också stor lagringskapacitet, vilket gör att systemet kan hantera stora volymer vatten. Filtersubstratet kontrolleras varje år och möjlig påbyggnad av slam tas bort. Filtermassan byts efter 10-20 år beroende på applikation.

Skriven av Harald Holm

Drainfix Clean
Drainfix Clean
Reningsfiltret Carbotec 60
Reningsfiltret Carbotec 60
Drainfix Clean
Drainfix Clean

Nyheter

Högsäkerhetspollare för citymiljöer

GPP Perimeter Protection AB har lanserat sina hajtandsformade högsäkerhetspollare CityProtector med ett extra grunt fundament framtagna för innerstadsmiljöer där tillgängligt anläggningsdjup är begränsat på grund av ledningar, underjordiska garage och andra strukturer som ligger nära marken och där varje millimeter räknas.

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.