• Nyheter
  • Ytvattenränna med inbyggd reningsprocess

Nyheter

Ytvattenränna med inbyggd reningsprocess

Ytvattenränna med inbyggd reningsprocess
DRAINFIX Clean renar förorenat dagvatten samtidigt som rännan samlar upp och fördröjer utsläppen

Avvattningen av hårdgjorda ytor i våra tätorter för med sig stora mängder partiklar, tungmetaller, olje- och gummirester. Det vanliga hanterandet av dagvatten innebär uppsamling via dagvattenbrunnar/dagvattenrännor, rening via oljeavskiljare samt tungmetallfilter, fördröjning via fördröjningsmagasin och slutligen transport av rätt mängd dagvatten. Med nya DRAINFIX Clean slår man ihop de två första stegen till ett. Att i samma system kunna samla upp samt rena vattnet är till stor fördel både byggnadsmässigt och är skonsamt för natur och miljö. Systemet är en lösning för att inte bara leda bort dagvattnet, utan också rena det från gifter och tungmetaller.

Systemet består av rännor med segjärnsgaller i belastningsklasser från D400 till F900. Varje kanal innehåller sedan ett kolrikt substratfilter vid namn Carbotec 60. Föroreningar såsom zink, koppar, bly, nickel, krom, bränsle och kolväten samt suspenderade ämnen fångas upp av och renas genom substratmaterialet. Kanalerna erbjuder också stor lagringskapacitet, vilket gör att systemet kan hantera stora volymer vatten. Filtersubstratet kontrolleras varje år och möjlig påbyggnad av slam tas bort. Filtermassan byts efter 10-20 år beroende på applikation.

Skriven av Harald Holm

Drainfix Clean
Drainfix Clean
Reningsfiltret Carbotec 60
Reningsfiltret Carbotec 60
Drainfix Clean
Drainfix Clean

Nyheter

Trevlig sommar!

2020-06-23
Byggkatalogen

Byggkatalogen tar nu en paus från nyhetsrapporteringen och önskar en riktigt trevlig sommar! I augusti är vi tillbaka med nya aktuella produktnyheter.

Spiksystem för gipsskivor

2020-06-23
Spikar

Nail It Indoor är ett nytt monteringssystem för innerväggar av gips som ersätter skruvningen med spik och ger en ergonomisk och snabb montering.

Takpanna med integrerade solceller

Takpanna med integrerade solceller

I början på juni introducerade S:t Eriks den nya solcellspannan Solvej. Takpannan har integrerade solceller som ger upp till 160 W per kvadratmeter och kan användas för såväl villor och kedjehus som flerbostadshus.