• Nyheter
  • Ytvattenränna med inbyggd reningsprocess

Nyheter

Ytvattenränna med inbyggd reningsprocess

Ytvattenränna med inbyggd reningsprocess
DRAINFIX Clean renar förorenat dagvatten samtidigt som rännan samlar upp och fördröjer utsläppen

Avvattningen av hårdgjorda ytor i våra tätorter för med sig stora mängder partiklar, tungmetaller, olje- och gummirester. Det vanliga hanterandet av dagvatten innebär uppsamling via dagvattenbrunnar/dagvattenrännor, rening via oljeavskiljare samt tungmetallfilter, fördröjning via fördröjningsmagasin och slutligen transport av rätt mängd dagvatten. Med nya DRAINFIX Clean slår man ihop de två första stegen till ett. Att i samma system kunna samla upp samt rena vattnet är till stor fördel både byggnadsmässigt och är skonsamt för natur och miljö. Systemet är en lösning för att inte bara leda bort dagvattnet, utan också rena det från gifter och tungmetaller.

Systemet består av rännor med segjärnsgaller i belastningsklasser från D400 till F900. Varje kanal innehåller sedan ett kolrikt substratfilter vid namn Carbotec 60. Föroreningar såsom zink, koppar, bly, nickel, krom, bränsle och kolväten samt suspenderade ämnen fångas upp av och renas genom substratmaterialet. Kanalerna erbjuder också stor lagringskapacitet, vilket gör att systemet kan hantera stora volymer vatten. Filtersubstratet kontrolleras varje år och möjlig påbyggnad av slam tas bort. Filtermassan byts efter 10-20 år beroende på applikation.

Skriven av Harald Holm

Drainfix Clean
Drainfix Clean
Reningsfiltret Carbotec 60
Reningsfiltret Carbotec 60
Drainfix Clean
Drainfix Clean

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.