Nyheter

Ytterdörrar har blivit bättre

Ytterdörrar har blivit bättre
Energimyndigheten har genomfört ett test av nio ytterdörrar. Jämfört med ett tidigare test från 2004, har dörrarna bättre värmeisolering.

       
 

Leksandsdörren Mälarvik var en av dörrarna som hade högst isolerförmåga i Energimyndighetens test.

 

Dörrarna som ingått i testet är målade standarddörrar med trästomme och ett litet fönster. Generellt sett visar testet att dörrarna har förbättrad värmeisolering, jämfört med ett test från 2004. Men skillnaderna mellan olika fabrikat är stora. Dörren med bäst isolerförmåga hade U-värdet 0,8 medan den sämsta låg på 1,5. Det vill säga att den bästa dörren hade nästan dubbelt så bra isolerförmåga som den sämsta.


Lufttäthet och regntäthet
Andra viktiga egenskaper som testats är lufttäthet och regntäthet. Här var fyra av dörrarna inte tätare än att regnvatten läcker in. Tre dörrar klarade inte testet för lufttäthet vid minus 15 grader, och en av dem inte heller vid plus 18 grader.

Formstabilitet
I testet ingick även kontroll av att dörrarna håller formen. Maximalt 4 millimeter fick dörrarna skeva eller bukta sig, och detta klarade alla utom två.

Källa: Energimyndigheten


Länk: Till testet

 

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.