Nyheter

Ytmonterade glidande pollare

Ytmonterade glidande pollare
Matador är ett pollarsystem som består av en kombination av fasta och glidande säkerhetspollare som endast kräver ett monteringsdjup på mellan 100 och 150 mm. Systemet kan användas som alternativ till höj- och sänkbara säkerhetspollare som ofta kräver stora ingrepp och djupa betongfundament och som dessutom inte alltid kan användas då många vägar och gator inte är anpassade för detta.

Matador ytmonterade pollare finns både som fasta och glidande. Normalt kombineras två fasta pollare med en eller två glidande pollare som öppnas i sidled. Vid bredare öppningar kan fler fasta pollare monteras.

Eftersom pollarna alltid är synliga minskas skaderisken för föraren av fordonet när pollarna öppnas, men även skaderisken för fotgängare och cyklister minskas när dom inte riskerar att gå eller cykla in i pollare som kommer upp från marken. 

Pollarna är tillverkade av förzinkat stål med en hylsa av rostfritt stål. Bottendelen är ytbehandlad för att vara halkfria och kan även anpassas efter närliggande ytor.

Systemet kan förses med accesskontroll och automatik. Normal öppningshastighet är ca 6 sekunder men med EFO (Emergancy Fast Operation) kan öppningstiden minskas till ca 2 sekunder.

Konstruktionen levereras som en enhet och är enkel att montera. Pollarna monteras direkt på underlaget med expanderbult eller nedgjutning.

Matador pollare är provade enligt IWA 14-1 och stoppar en 7,2 ton tung lastbil i 64 km/h med ett fungerande system även efteråt.

Mått
Höjd: 1 140 mm. Bredd: Ø 254 mm.
Passagebredd med 2 glidande pollare ca 3 990 mm och med 1 glidande pollare ca 2 570 mm.

Systemet kräver enbart ett djup på 100-155 mm, beroende på utförande. Inga stora betongfundament behövs till skillnad från traditionella Säkerhetspollare, där exempelvis Säkerhetspollare av den typ som t ex monterats kring Riksdagshuset, enligt företaget själva, kan kräva ett fundament med djup minst 2000 mm samt minst 3,5 m3 armerad betong.


Matador tillverkas av brittiska HEALD och distribueras i Sverige av Secure Gates. I företagets produktsortimentet ingår även Raptor ytmonterade högsäkerhetspollare för användning där högre säkerhet krävs.

Skriven av Anna Göth

Nyheter

Bländningsfri belysning

Greenled har nyligen lanserat ett sortiment av inomhusarmaturer, Phi Vision, Phi Linear och Phi Modul, utrustade med mikroprismor som ger en jämn belysning med låga bländningsvärden, även i längsgående riktning.

Luftrenare som chockar virus

Det finska företaget Genano Oy har en patenterad reningsteknologi som bygger på en kraftfull elektronisk luftrening som bland annat avdödar luftburna mikrober, som virus, bakterier och mögelsporer, från inomhusluften genom 25 000 volts elstötar.

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.