Nyheter

Ytmonterade glidande pollare

Ytmonterade glidande pollare
Matador är ett pollarsystem som består av en kombination av fasta och glidande säkerhetspollare som endast kräver ett monteringsdjup på mellan 100 och 150 mm. Systemet kan användas som alternativ till höj- och sänkbara säkerhetspollare som ofta kräver stora ingrepp och djupa betongfundament och som dessutom inte alltid kan användas då många vägar och gator inte är anpassade för detta.

Matador ytmonterade pollare finns både som fasta och glidande. Normalt kombineras två fasta pollare med en eller två glidande pollare som öppnas i sidled. Vid bredare öppningar kan fler fasta pollare monteras.

Eftersom pollarna alltid är synliga minskas skaderisken för föraren av fordonet när pollarna öppnas, men även skaderisken för fotgängare och cyklister minskas när dom inte riskerar att gå eller cykla in i pollare som kommer upp från marken. 

Pollarna är tillverkade av förzinkat stål med en hylsa av rostfritt stål. Bottendelen är ytbehandlad för att vara halkfria och kan även anpassas efter närliggande ytor.

Systemet kan förses med accesskontroll och automatik. Normal öppningshastighet är ca 6 sekunder men med EFO (Emergancy Fast Operation) kan öppningstiden minskas till ca 2 sekunder.

Konstruktionen levereras som en enhet och är enkel att montera. Pollarna monteras direkt på underlaget med expanderbult eller nedgjutning.

Matador pollare är provade enligt IWA 14-1 och stoppar en 7,2 ton tung lastbil i 64 km/h med ett fungerande system även efteråt.

Mått
Höjd: 1 140 mm. Bredd: Ø 254 mm.
Passagebredd med 2 glidande pollare ca 3 990 mm och med 1 glidande pollare ca 2 570 mm.

Systemet kräver enbart ett djup på 100-155 mm, beroende på utförande. Inga stora betongfundament behövs till skillnad från traditionella Säkerhetspollare, där exempelvis Säkerhetspollare av den typ som t ex monterats kring Riksdagshuset, enligt företaget själva, kan kräva ett fundament med djup minst 2000 mm samt minst 3,5 m3 armerad betong.


Matador tillverkas av brittiska HEALD och distribueras i Sverige av Secure Gates. I företagets produktsortimentet ingår även Raptor ytmonterade högsäkerhetspollare för användning där högre säkerhet krävs.

Skriven av Anna Göth

Nyheter

Splittrad byggmarknad i norden

Industrifakta räknar med stora skillnader i utvecklingen på den nordiska byggmarknaden, vilket man redogjorde för i 2018 års sista konjunkturrapport för Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Ny fukttålig väggskiva

2019-01-11
Spånskivor

Forestia lanserar väggskivan EliteX som är både stark och fukttålig, men en kärna som klassas P7. Den monteras enkelt med sin låsprofil och eftersom ytan är melaminbelagd behövs ingen ytterligare ytbehandling.

Stål med förbättrade svetsegenskaper

Stål med förbättrade svetsegenskaper

SSAB har lanserat ett nytt konstruktionsstål, Strenx® 1100 Plus som är ett varmvalsat, höghållfast stål och utvecklat för att ge ett enastående svetsnings- och bockningsresultat. Stålet ger starkare svetsfogar vilket bidrar till lättare men starkare konstruktioner med ökad prestanda inom exempelvis lyft- och transportsektorerna.

Dränerande marksten

Dränerande marksten

Uni-Ecoloc är en dränerade betongsten från Starka med perkolationsöppningar som hjälper till att dränera ner ytvatten till underliggande lager. Något som kommer att behövas när vi nu ser en ökad nederbördsmängd i Sverige.