Nyheter

Vitare än vitt

Vitare än vitt
Rockfon® Blanka™ är ett undertak som tillgodoser arkitektens önskan om så vita undertak som möjligt. Undertaksskivan är företagets vitaste och slätaste undertak hittills och har en mycket god ljusreflektion och ljusdiffusion.

Undertaksskivan består av stenull med en framsida av helmatt, slät och extravit fleece. Skivorna har mycket god ljusreflektion och ljusdiffusion vilket maximerar spridningen av det naturliga ljuset. Kanterna är målade och finns i olika utföranden. 42% av materialet kommer från återvunnet material och skivorna är helt återvinningsbara.

Undertaket är riktningsoberoende och kan monteras åt valfritt håll vilket reducerar onödigt spillmaterial.
Skivorna är antistatiska och enkla att torka av.
Eftersom skivorna är tillverkade av stenull får de även goda akustik och brandtekniska egenskaper. 

Undertaken finns i olika utföranden:
Rockfon Blanka 
Standardutförandet, stenullsskiva med framsida av helmatt, slät och extravit målad fleece för miljöer med krav på hög ljusreflektion och ljusdiffusion.

Rockfon Blanka dB 35, 40,42, 44 
Stenullsskiva med ett högpresterande membran på baksidan som reducerar ljudtransmissioner från ”rum till rum” mellan 35-44 dB.

Rockfon Blanka Activity 
Stenullsskiva med framsida av helmatt, slät och extravit målad fleece för klassrum och kontorslandskap, där det ställs höga krav på taluppfattbarheten och där aktivitets- och ljudnivån är mycket hög.

Rockfon Blanka Fusion 
Stenullsskiva med framsida av helmatt, slät och extravit målad fleece med smal aluminiumprofl som kan monteras markerad eller indragen.

Egenskaper
Kulör: Extravit.
Glans: 0,8 % vid 85° vinkel.
Längd: 600-2400 mm.
Bredd: 600-1200 mm.
L-värde (vithet): 94,5.
Ljusreflektion: 87%.
Ljusdiffusion: >99%.
Reaktion vid brandpåverkan: A1.

Skriven av Anna Göth

Rockfon® Blanka™
Rockfon® Blanka™
Rockfon® Blanka™
Rockfon® Blanka™
Rockfon® Blanka™
Rockfon® Blanka™

Nyheter

Musiklek tillgänglig för alla

Woodwork har tagit in Stepping Stones i sortimentet. Ett musikaliska element som är ett roligt inslag skapat för att väcka intresset för ljud och musik på lekplatser, förskolor, skolgårdar och andra offentliga miljöer där barn ofta vistas.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.

Arbetshandskar av sockerbetor

2021-06-02
Skyddshandskar

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.