Nyheter

Vit fogmassa som håller färgen

Vit fogmassa som håller färgen
Bostiks Silicone White for Life är en vit silikonfogmassa som inte gulnar eller missfärgas av mögel.

Silicone White for Life är en specialsilikon avsedd för användning i våtrum eller andra rum där det ställs krav på mögelresistenta och tåliga tätningar. Silikonmassan är vit och gulnar inte med tiden vilket annars kan vara ett problem vid fogning med vita fogmassor. Den missfärgas inte heller av mögel.

Massan är fri från lösningsmedel och härdar under inverkan av fukt till ett kvarstående, elastiskt silikongummi. Härdningen är snabb och fogen blir yttorr efter ca 5-8 minuter beroende på temperatur och luftfuktighet. Den klarar rörelser på upp till 20 %.

Fogmassan har speciellt goda vidhäftningsegenskaper mot material såsom kakel, klinker, porslin, glas, emaljerade och glaserade ytor, rostfritt
stål, anodiserad aluminium, polyester, akryl m m. Den ska inte övermålas.

Fogmassan är resistent mot rengöringsprodukter och är mindre känslig för missfärgning under torktiden.

Förpackningsstorleken är 280 ml för applicering med fogpistol. 

Skriven av Anna Göth

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.