Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Vinnaren av Nordbyggs Guldmedalj

Vinnaren av Nordbyggs Guldmedalj
2015-04-24
Deflamo AB vann Nordbyggs Guldmedalj med produkten Apyrum. Det är ett miljövänligt flamskyddsmedel som kan användas i de flesta material, t ex i spånskivor, lim och plastprodukter. Samtliga ingående ämnen är godkända tillsatser i livsmedel.

Följande personer har ingått i juryn: Erik Hellqvist, vd Svensk Byggtjänst, ordförande i juryn, Peter Söderberg, projektchef Nordbygg, Björn Florman, Materialbiblioteket, Staffan Åkerlund, chefredaktör Byggindustrin, Jörgen Hallström, kommunikationskonsult inom samhällsbyggnad på Cloudberry samt Monica Björk, vd Byggmaterialindustrierna.

– Det blev en mycket jämn toppstrid. Men vi blev eniga om att välja Deflamo, som också hade ett starkt stöd från ”folkets röst”. Deflamos produkt Apyrum har innovativ höjd och kan skapa stor nytta och bidra till ökad hållbaret i byggandet, säger Erik Hellqvist, Svensk Byggtjänst.

Juryns motivering till vinnaren löd: "En miljömässigt intressant produkt med potential för betydligt bredare tillämpningar inom byggsektorn. Ett bra exempel på hur kemin kan bidra till att nå målet en giftfri miljö".

Skånska Deflamo AB har tagit fram det miljövänliga och biologiskt nedbrytbara flamskyddsmedlet Apyrum. Produkten används i tillverkningsindustrin inom en rad områden och ersätter farliga flamskyddsmedel som innehåller brom, klor, antimon och borsyra. Det miljövänliga flamskyddsmedlet kan användas i de flesta material, t ex i spånskivor, lim och plastprodukter, där höga krav ställs på brandskydd, miljö och säkerhet.

Produkten finns i pulverform och som vätska. Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Läs mer om produkten på Byggkatalogen.se

Skriven av Harald Holm

Nordbyggs Guldmedalj
Nordbyggs Guldmedalj
Vinnaren av Nordbyggs Guldmedalj
Vinnaren av Nordbyggs Guldmedalj

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.