För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.

Nyheter

Vindskyddsskivor av fibercement

Vindskyddsskivor av fibercement
Ivarsson utökar sitt sortiment med vindskyddsskivor av fibercement, Ivarit Winco, som uppges vara fukttåliga och ska låta konstruktionen andas.

           
 

Ivarsson Sverige AB kompletterar sortimentet med nya vindskyddsskivor av fibercement, Ivarit Winco. Här med vågrät skarv som är monterad med h-list.

 

Ivarsson Sverige AB har utvecklat ett sortiment cementbaserade vindskyddsskivor med tjocklekar från 4 till 9 millimeter. Skivorna går under namnet Ivarit Winco och enligt företaget är skivorna klimattåliga och enkla att bearbeta vid montering. Exempelvis kan de spikas och skruvas utan att förborras.


Tåliga mot mögel

Företaget pekar på att de cementbaserade skivorna är alkaliska, vilket ska göra dem mer motståndskraftiga mot mögel. Andra egenskaper som lyfts fram är att skivorna är vattentäta, diffusionsöppna och har bra brandmotstånd. Skivorna uppges även vara starkare än traditionella vindskydd, vilket skulle bidra till en styvare konstruktion.

Nyheter

STEICOflex isolering av träfiber

STEICOflex isolering av träfiber

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.