Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Verktyg för färgblinda

Verktyg för färgblinda
Genom att betrakta något genom två färgade filter ska den som är färgblind kunna urskilja nya saker och detaljer.

     
  
 

 

 

 

 

 

Seekey kallas ett verktyg som är avsett att hjälpa färgblinda att se nya saker. Verktyget består av två färgade filter, ett rött och ett grönt.

Det röda filtret ska dämpa gröna kulörer och visa röda tydligare. Med det gröna blir det omvänt så att röda toner dämpas och röda framhävs. Filtren ger inte ett normalt färgseende men ska underlätta för färgblinda att särskilja färgerna på ett bättre sätt.

Får plats i fickan
Verktyget ser ut ungefär som ett bladmått där filtren kan vikas fram samtidigt eller ett och ett. Ihopvikt går det ner i fickan.

Läs mer om verktyget här.

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.