• Nyheter
  • Verktyg för enklare gersågning av taklister

Nyheter

Verktyg för enklare gersågning av taklister

Verktyg för enkel gersågning av taklister
Listjiggen är ett verktyg avsett för att göra det enklare att gersåga taklister i 45º för både innerhörn och ytterhörn.

Listjiggen håller taklisten fixerad i rätt vinkel (45 º) vid kapning. Listen kapas därmed i samma position som den ska monteras i taket. Beroende på om det är ett höger- eller vänsterkap som ska göras vänds Listjiggen och listen åt rätt håll.

Listjiggen är tillverkad av slagtålig hårdplast och avsedd främst för mått på 33 mm upp till 69 mm, t ex hålkälslister eller svanhalslister. Listjiggen kan användas i både kap- och geringssåg samt geringslåda.

Tillvägagångssätt (enligt bild ovan)

  1. Taklisten placeras i Listjiggen.
  2. Listjiggen och taklist hålls fast med vänster hand.
  3. Kap- eller geringssågen ställs in på 45°.
  4. Taklisten sågas och blir gersågad för innerhörn på sin högra del.
Skriven av Anna Göth

Listjiggen för gersågning av taklister
Listjiggen för gersågning av taklister
Listjiggen
Listjiggen
Listjiggen i gerlåda
Listjiggen i gerlåda

Nyheter

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

2021-11-24
Plastgolv

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

ECOBOT autonoma städrobotar gör jobbet själva

Autonoma städrobotar gör jobbet själva

Procurator och Supplies Direct lanserar nu ECOBOT, den nya generationens helt autonoma kombiskur- och sopmaskiner från Gaussian Robotics som kan hantera golvrengöringen i sjukhus, kontor, skolor, stormarknader och parkeringsgarage på egen hand. Städrobotarnas driftsystem skapar egna kartor och planerar den optimala städrutten, även om det innebär att ta hissen mellan olika våningsplan själva.

Moduler för jobb och undervisning utomhus

2021-11-22
Uterum o d

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.

Bygglov för privata lokaler visar positiv trend

Bygglov för privata lokaler visar positiv trend

I NAVET Analytics senaste månadsbrev Marknadssignaler & prognoser, visar statistiken över antalet beviljade bygglov för privata lokaler, som kontor, handel och hotell, en positiv utveckling. NAVET Analytics menar att utvecklingen signalerar en ganska stark tillväxt, sett till antalet nybyggnadsprojekt.