• Nyheter
  • Verktyg för enklare gersågning av taklister

Nyheter

Verktyg för enklare gersågning av taklister

Verktyg för enkel gersågning av taklister
Listjiggen är ett verktyg avsett för att göra det enklare att gersåga taklister i 45º för både innerhörn och ytterhörn.

Listjiggen håller taklisten fixerad i rätt vinkel (45 º) vid kapning. Listen kapas därmed i samma position som den ska monteras i taket. Beroende på om det är ett höger- eller vänsterkap som ska göras vänds Listjiggen och listen åt rätt håll.

Listjiggen är tillverkad av slagtålig hårdplast och avsedd främst för mått på 33 mm upp till 69 mm, t ex hålkälslister eller svanhalslister. Listjiggen kan användas i både kap- och geringssåg samt geringslåda.

Tillvägagångssätt (enligt bild ovan)

  1. Taklisten placeras i Listjiggen.
  2. Listjiggen och taklist hålls fast med vänster hand.
  3. Kap- eller geringssågen ställs in på 45°.
  4. Taklisten sågas och blir gersågad för innerhörn på sin högra del.
Skriven av Anna Göth

Listjiggen för gersågning av taklister
Listjiggen för gersågning av taklister
Listjiggen
Listjiggen
Listjiggen i gerlåda
Listjiggen i gerlåda

Nyheter

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.