Nyheter

Verktyg för elektriker

Verktyg för elektriker
Framsize i Gislaved lanserar Cable Collector, som är ett nytt verktyg som ska underlätta arbetet för elektriker.

 
 

 

 

 

 

 

Cable Collector är en skräpuppsamlare som ska monteras på en skaltång. Vid avisolering av kablar förhindrar uppsamlaren att små koppar- och plastbitar sprids. Den hindrar även att skräp hamnar på felaktiga ställen, som när kabel skalas i en elcentral. Där kan det annars finnas en risk att skräp från skalningen hamnar på fasskenor och mellan säkringar. Om skräp, främst kopparbitar, hamnar på dessa ställen kan det innebära svåra skador både person och egendom.

Uppfunnen av elektriker
Uppsamlaren Cable Collector är utvecklad av Anders Bengtsson som själv har en bakgrund som elektriker. Han upptäckte i sitt arbete att det fanns behov av något som kunde samla upp skräp vi kabelskalning. Nu finns alltså Cable collector, som för närvarande testas av ett antal olika elfirmor, bland annat NEA-gruppen i Halmstad.

Nyheter

Följsamt förband vid storm och jordskalv

2023-03-16
Byggbeslag

Det italienska företaget Rotho Blaas lanserar ALUMEGA - en koppling för pelar- och balkanslutning som tillåter fri rotation i bägge ändarna av träbalken. Vid jordbävning eller kraftig vind följer anslutningen pelarrotationen vilket bevarar skjuvmotståndet för gravitationsbelastningar från golvet och därmed minskar strukturella skador.

Nya träprodukter av återvunnet KL-trä

2023-03-14
Limträ

Det svenska företaget MoreWood har väckt idén med vidareförädling helt uteslutande av återvunnet KL-trä från befintliga byggnadsprojekt. Genom att ta vara på redan skapade resurser får företaget ut det mesta av dem för att tillverka nya produkter som kan användas om igen.

Ljudabsorbent av torvfiber

Ljudabsorbent av torvfiber

Ljudabsorbenten Sound Of Silence från Okko Design är en akustisk väggpanel med eget konstnärligt uttryck designad av Ingegerd Råman. Panelerna är tillverkade av torvfiber som hämtas direkt från naturen med goda ljudabsorberande egenskaper.

Möbler för utomhuskontoret - The Bug, Fotograf Robert Johansson

Möbler för utomhuskontoret

Att som kontorsarbetare sitta inne en solig dag och längta ut kan de flesta känna igen sig i. Lovisa of Sweden har löst det genom att skapa väderskyddande och ljuddämpande kontorsmöbler av svenskt trä och återvunnet stål för placering utomhus.

Naturnära panelsystem av halm

2023-03-09
Väggelement

Slovakiska EcoCocon tillverkar ett väggsystem med högisolerande paneler tillverkade av 98 procent naturliga och förnybara material. Halmisoleringen absorberar CO₂ under tillväxtfasen och den höga kiseldioxidhalten fungerar som ett naturligt brandskyddsmedel. Resultatet är kollagrande väggpanelsystem för sund inomhusluft utan avsöndring av skadliga substanser, stor akustisk och termisk komfort som samtidigt uppfyller passivhusstandard.

Rivningsavfall blir cirkulär terrazzo

Rivningsavfall blir cirkulär terrazzo

Behovet av hållbara lösningar och återbruk ökar i byggbranschen. Herrljunga Terrazzo har därför tagit fram en varaktig och innovativ lösning genom att mala ner restavfall från rivningsfastigheter och använder det som ballast i sin terrazzoproduktion, med andra ord cirkulär terrazzo.