• Nyheter
  • Ventilationsisolering med inbyggd kanal

Nyheter

Ventilationsisolering med inbyggd kanal

Ventilationsisolering med inbyggd kanal
Installatörer kan bygga och anpassa isolerade ventilationskanaler direkt på plats vid installation.

 
 Rak CLIMAVER kanal
      
 Vinklad CLIMAVER kanal

ISOVERs senaste nyhet inom ventilationsområdet heter CLIMAVER®. 

Grundkomponenterna är glasullsskivor med ett ytskikt av förstärkt aluminiumfolie. Skivorna viks enkelt ihop till kompletta ventilationskanaler och utgör både isolering och kanal på samma gång. Med ett par handgrepp sätts sedan kanalelementen samman till isolerade och klara, hela ventilationssystem.

Ventilationskanalerna väger cirka en tredjedel av motsvarande oisolerade plåtkanaler vilket ger enkel hantering och låga installationskostnader. Eftersom kanalerna byggs på plats när de ska installeras så går det snabbt att anpassa dem och man minimerar materialspillet.

Systemet uppfyller kraven för Euroclass A2-s1, d0, det som i tidigare versioner av BBR kallades ”obrännbart material”. Produkterna och systemet är typgodkänt av SP SITAC och montage kommer att utföras av auktoriserade montörer för att säkerställa en hög kvalitet.

Prestanda
Isolerförmågan och lufttätheten gör energiförlusterna drygt 75 % mindre än för oisolerade plåtkanaler och man slipper kondens. Isoleringen ger också mycket goda akustiska egenskaper och eliminerar behovet av ljuddämpare.

Fördelarna är flera
Installatörerna får lätthanterade, snabbinstallerade produkter som de själva kan anpassa på plats så de slipper vänta på nya delar om förutsättningarna ändras.

Logistiken blir enklare med platta paket istället för otympliga kanaler.

Fastighetsägarna får ett ljuddämpat och energisnålt ventilationssystem till en lägre installationskostnad.

Enkel rengöring och snabbt montage
Kanalerna rengörs på samma sätt som traditionella plåtkanaler, till exempel med roterande plastviska, dammsugning eller tryckluft. Kanalelementen har en hane/hona-koppling som ger helt lufttäta fogar när de sammanfogas. Systemet kan användas för luftvärme, luftkonditionering och ventilation med tryck upp till 400 Pa övertryck och 500 Pa undertryck samt  lufthastigheter upp till 7 m/s. Produkterna är CE-märkta i enlighet med standarden EN 14303.

CLIMAVER® finns i tre olika utföranden:
CLIMAVER® A2 har förstärkta aluminiumskikt på både in- och utsidan. Det yttre skiktet gör kanalerna lufttäta och fungerar som ångspärr. Det inre, släta skiktet gör att tryckförlusterna minimeras.
CLIMAVER® A2 Neto är klädd på insidan med en kraftig glastrådsväv som ger mycket god ljudabsorption. Utsidan är även här klädd med förstärkt aluminiumfolie som ger lufttäthet och agerar ångspärr.
CLIMAVER® Deco är en designvariant av A2 Neto och kan beställas med olika färg på det yttre ytskiktet.

Nyheter

Musiklek tillgänglig för alla

Woodwork har tagit in Stepping Stones i sortimentet. Ett musikaliska element som är ett roligt inslag skapat för att väcka intresset för ljud och musik på lekplatser, förskolor, skolgårdar och andra offentliga miljöer där barn ofta vistas.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.

Arbetshandskar av sockerbetor

2021-06-02
Skyddshandskar

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.