• Nyheter
  • Ventilationsisolering med inbyggd kanal

Nyheter

Ventilationsisolering med inbyggd kanal

Ventilationsisolering med inbyggd kanal
2012-07-16
Installatörer kan bygga och anpassa isolerade ventilationskanaler direkt på plats vid installation.

 
 Rak CLIMAVER kanal
      
 Vinklad CLIMAVER kanal

ISOVERs senaste nyhet inom ventilationsområdet heter CLIMAVER®. 

Grundkomponenterna är glasullsskivor med ett ytskikt av förstärkt aluminiumfolie. Skivorna viks enkelt ihop till kompletta ventilationskanaler och utgör både isolering och kanal på samma gång. Med ett par handgrepp sätts sedan kanalelementen samman till isolerade och klara, hela ventilationssystem.

Ventilationskanalerna väger cirka en tredjedel av motsvarande oisolerade plåtkanaler vilket ger enkel hantering och låga installationskostnader. Eftersom kanalerna byggs på plats när de ska installeras så går det snabbt att anpassa dem och man minimerar materialspillet.

Systemet uppfyller kraven för Euroclass A2-s1, d0, det som i tidigare versioner av BBR kallades ”obrännbart material”. Produkterna och systemet är typgodkänt av SP SITAC och montage kommer att utföras av auktoriserade montörer för att säkerställa en hög kvalitet.

Prestanda
Isolerförmågan och lufttätheten gör energiförlusterna drygt 75 % mindre än för oisolerade plåtkanaler och man slipper kondens. Isoleringen ger också mycket goda akustiska egenskaper och eliminerar behovet av ljuddämpare.

Fördelarna är flera
Installatörerna får lätthanterade, snabbinstallerade produkter som de själva kan anpassa på plats så de slipper vänta på nya delar om förutsättningarna ändras.

Logistiken blir enklare med platta paket istället för otympliga kanaler.

Fastighetsägarna får ett ljuddämpat och energisnålt ventilationssystem till en lägre installationskostnad.

Enkel rengöring och snabbt montage
Kanalerna rengörs på samma sätt som traditionella plåtkanaler, till exempel med roterande plastviska, dammsugning eller tryckluft. Kanalelementen har en hane/hona-koppling som ger helt lufttäta fogar när de sammanfogas. Systemet kan användas för luftvärme, luftkonditionering och ventilation med tryck upp till 400 Pa övertryck och 500 Pa undertryck samt  lufthastigheter upp till 7 m/s. Produkterna är CE-märkta i enlighet med standarden EN 14303.

CLIMAVER® finns i tre olika utföranden:
CLIMAVER® A2 har förstärkta aluminiumskikt på både in- och utsidan. Det yttre skiktet gör kanalerna lufttäta och fungerar som ångspärr. Det inre, släta skiktet gör att tryckförlusterna minimeras.
CLIMAVER® A2 Neto är klädd på insidan med en kraftig glastrådsväv som ger mycket god ljudabsorption. Utsidan är även här klädd med förstärkt aluminiumfolie som ger lufttäthet och agerar ångspärr.
CLIMAVER® Deco är en designvariant av A2 Neto och kan beställas med olika färg på det yttre ytskiktet.

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.