• Nyheter
  • Växtbäddar för dagvattenhantering i tätort

Nyheter

Växtbäddar för dagvattenhantering i tätort

JOMs Regnbädd för dagvattenhantering
JOMs flexibla system av regnbäddar med växtbäddar fungerar som ett dagvattenrenande biofilter som både fångar upp och renar förorenat dagvatten samtidigt som de ger en grönare miljö på parkeringsytor, trottoarer och refuger i tätortsområden.

Dagvattenbäddarna är avsedda som trög avledning och rening av förorenat dagvatten i tätortsområden. Infiltration till den underliggande jorden sker genom en sänkning av ett betongfundament i landskapet som sedan kan täckas med önskad vegetation.

Dagvattensystemets konstruktion består av ett betongfundament, en yta täckt med vegetation ovanpå ett preparerat filtermaterial och ett dräneringsrör i bottnen. Delar av dagvattnet försvinner genom avdunstning, vissa delar tas upp av växterna och resten infiltreras ner i filtermaterialet där dagvattnet renas via kemikaliska, fysikaliska och biologiska processer.

Beroende på de projektspecifika förutsättningarna utformas regnbäddarna för att tillgodose växternas behov av syre, vatten och näring.

En regnbädd beräknas i genomsnitt reducera toppflöden med 80 % och totala avrinningsvolymer med 30 %, beroende på storlek och konstruktion.

Regnbädden finns både med eller utan stålbalksförstärkning.  


Skriven av Helena Bengtsson.

Dagvattenregning i tätort
Dagvattenregning i tätort
Regnbädd med stålbalkar
Regnbädd med stålbalkar
Regnbädd, brunn och kammare av betongelement
Regnbädd, brunn och kammare av betongelement

Nyheter

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.