• Nyheter
  • Växande skillnader mellan kommunernas tillväxtförutsättningar

Nyheter

Växande skillnader mellan kommunernas tillväxtförutsättningar

Växande skillnader mellan kommunernas tillväxtförutsättningar
En ny studie från Industrifakta visar att hög ekonomisk tillväxt inte automatiskt leder till en stark bostadsefterfrågan.

Skillnaderna mellan kommunernas utveckling och förutsättningar på bygg- och fastighetsmarknaden visar sig också bli allt större. Industrifakta har tagit fram en ny typ av analysmodell för att jämföra långsiktiga tillväxtförutsättningar bland kommuner. En tydlig slutsats av Industrifaktas analys av de 50 största kommunernas långsiktiga utveckling är att skillnaderna ökar mellan starka och svaga kommuner.

Större skillnader i efterfrågan på byggande
I toppen av listan med kommuner med starkast ekonomisk tillväxt 1995-2006 hittar man bl a Solna och Lund med ungefär fyra gånger högre ackumulerade index än de svagaste kommunerna. I botten på samma lista ligger Örnsköldsvik och Motala. En konsekvens av de växande skillnaderna mellan kommunernas tillväxtförutsättningar är att efterfrågan på byggnadsarbeten, material och kringtjänster kan komma att variera i allt större grad mellan kommuner och regioner.

Länk: Industrifakta AB, Tillväxttrender

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.