Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Växande skillnader mellan kommunernas tillväxtförutsättningar

Nyheter

Växande skillnader mellan kommunernas tillväxtförutsättningar

Växande skillnader mellan kommunernas tillväxtförutsättningar
En ny studie från Industrifakta visar att hög ekonomisk tillväxt inte automatiskt leder till en stark bostadsefterfrågan.

Skillnaderna mellan kommunernas utveckling och förutsättningar på bygg- och fastighetsmarknaden visar sig också bli allt större. Industrifakta har tagit fram en ny typ av analysmodell för att jämföra långsiktiga tillväxtförutsättningar bland kommuner. En tydlig slutsats av Industrifaktas analys av de 50 största kommunernas långsiktiga utveckling är att skillnaderna ökar mellan starka och svaga kommuner.

Större skillnader i efterfrågan på byggande
I toppen av listan med kommuner med starkast ekonomisk tillväxt 1995-2006 hittar man bl a Solna och Lund med ungefär fyra gånger högre ackumulerade index än de svagaste kommunerna. I botten på samma lista ligger Örnsköldsvik och Motala. En konsekvens av de växande skillnaderna mellan kommunernas tillväxtförutsättningar är att efterfrågan på byggnadsarbeten, material och kringtjänster kan komma att variera i allt större grad mellan kommuner och regioner.

Länk: Industrifakta AB, Tillväxttrender

Nyheter

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

2021-01-18
Plastfolie

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.