Nyheter

Växande offentligt husbyggande

Växande offentligt husbyggande. Foto: Anders Wester
Den påbörjade husbyggnadsvolymen av offentliga lokaler har ökat kraftigt under första halvåret i år jämfört med samma period förra året.

Det visar NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, som levereras en gång i kvartalet. Såväl ny- som ombyggnad har ökat. Totalt sett steg volymen med 20 procent under årets första sex månader, men det var främst ombyggnadsinvesteringarna som var drivande för ökningen. NAVET Analytics prognos för den samlade husbyggnadsvolymen av offentliga lokaler pekar på en ökning med 5 procent i år.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.