För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.
  • Nyheter
  • Vattentätt skåp ger säker installation

Nyheter

Vattentätt skåp ger säker installation

Vattentätt skåp ger säker installation
Med Roths vattentäta installationsskåp ska man undvika vattenskador genom att vatten från eventuella läckor förs ut mot golvbrunnen.

         
 

Roths nya vattentäta installationsskåp synliggör eventuellt läckage och ska förhindra vattenskador.

  

Tomrörsinstallationer ska vara säkra från kopplingsdosa till grenrör. Om en skada uppstår på installationen förs vattnet till grenröret och hamnar inte i väggar eller golv. Däremot kan vattenskador uppstå vid grenröret. Men med grenröret placerat i ett vattentätt installationsskåp kan det utläckande vattnet mynna på en plats där det blir synligt och inte gör någon skada, exempelvis till en golvbrunn.

Säkert skydd mot vattenskador

På så vis ska de nya vattentäta installationsskåpen från Roth ge skydd mot vattenskador och göra att man utnyttjar tomrörens funktion fullt ut. En otäthet i installationen kan upptäckas omgående vid bräddavloppet från skåpet. Enligt leverantören uppfyller skåpen kraven i branschreglerna Säker Vatteninstallation och Nordtestmetoden NVS 129.

Levereras färdiga för bruk

Skåpen är tillverkade i plast för att undvika risker med korrosion. De kan användas vid både nybyggnad och renovering, och levereras kompletta med genomföringar och bräddavlopp.

 

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.

Laddinfrastruktur för framtiden

Laddinfrastruktur för framtiden

Den 15 maj träder en ny lag i kraft som innebär att det måste byggas in laddmöjligheter för elbilar vid ny- och ombyggnation av parkeringar. Schneider Electric har tagit fram en kanalskena för laddning som enkelt kan kompletteras med nya EVlink laddpunkter när behovet växer.