• Nyheter
  • Vattenburet kvistlack spärrar bättre

Nyheter

Vattenburet kvistlack spärrar bättre

Vattenburet kvistlack spärrar bättre
Nordsjö lanserar ett nytt vattenburet kvistlack som ska minska risken för genomslag av kvistar.

    
 

Nordsjö lanserar ett vattenburet kvistlack som heter Nordsjö Kvistlack V.

 

Kvistlack V är ett transparent lack som är avsett för behandling av kvistar vid inomhusmålning. Lacket innehåller inga lösningsmedel och är därför mer skonsamt mot både användare och miljö. Enligt Nordsjö har det vattenburna lacket även bättre spärrande funktion än traditionella oljebaserade spärrar.

Dessutom pekar man på att oljebaserade lacker vanligen innebär höga VOC-värden, det vill säga att de ger ifrån sig lättflyktiga organiska ämnen. Det vattenbaserade lacket ska heller inte vara lika brandfarligt som liknande produkter på marknaden.

 

Nyheter

Musiklek tillgänglig för alla

Woodwork har tagit in Stepping Stones i sortimentet. Ett musikaliska element som är ett roligt inslag skapat för att väcka intresset för ljud och musik på lekplatser, förskolor, skolgårdar och andra offentliga miljöer där barn ofta vistas.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.

Arbetshandskar av sockerbetor

2021-06-02
Skyddshandskar

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.