• Nyheter
  • Vattenburet kvistlack spärrar bättre

Nyheter

Vattenburet kvistlack spärrar bättre

Vattenburet kvistlack spärrar bättre
Nordsjö lanserar ett nytt vattenburet kvistlack som ska minska risken för genomslag av kvistar.

    
 

Nordsjö lanserar ett vattenburet kvistlack som heter Nordsjö Kvistlack V.

 

Kvistlack V är ett transparent lack som är avsett för behandling av kvistar vid inomhusmålning. Lacket innehåller inga lösningsmedel och är därför mer skonsamt mot både användare och miljö. Enligt Nordsjö har det vattenburna lacket även bättre spärrande funktion än traditionella oljebaserade spärrar.

Dessutom pekar man på att oljebaserade lacker vanligen innebär höga VOC-värden, det vill säga att de ger ifrån sig lättflyktiga organiska ämnen. Det vattenbaserade lacket ska heller inte vara lika brandfarligt som liknande produkter på marknaden.

 

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.