Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Vattenburen radiator för runda rum

Nyheter

Vattenburen radiator för runda rum

Vattenburen radiator för runda rum
Purmo har tagit fram en vattenburen radiator för runda rum och utrymmen, som t ex burspråk och tornrum.

Den nyframtagna radiatorn heter Delta och gör det nu möjligt att på ett smidigt sätt utnyttja rummets form vid placeringen av radiatorn. Flexibiliteten ökar dessutom genom att Delta går att beställa i princip i vilka mått som helst, både när det gäller höjd och bredd. Dessutom går den att få i 72 olika kulörer. Radiatorn är uppbyggd av sektioner, där varje sektion är 50 mm. Den går att få både som konkav och konvex.

Svetsfogarna är nästan osynliga tack vare att Delta tillverkas med en speciell laserteknik som minskar risken för rost och leder till att vattengenomströmningen blir tyst och effektiv. Den minskade risken för korrosion ger radiatorn en längre livslängd. Radiatorn har 10 års garanti. En slitstark yta med öppen profil gör Delta lätt att hålla ren. Vid beställning gäller att väggens radie minst måste vara 1100 mm.
Purmos produkter säljs i Sverige av Rettig Sweden AB.

Skriven av Harald Holm

Installationsväggens minimiradie
Installationsväggens minimiradie
Konkav radiator
Konkav radiator
Konvex radiator
Konvex radiator

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.