• Nyheter
  • Vattenburen radiator för runda rum

Nyheter

Vattenburen radiator för runda rum

Vattenburen radiator för runda rum
Purmo har tagit fram en vattenburen radiator för runda rum och utrymmen, som t ex burspråk och tornrum.

Den nyframtagna radiatorn heter Delta och gör det nu möjligt att på ett smidigt sätt utnyttja rummets form vid placeringen av radiatorn. Flexibiliteten ökar dessutom genom att Delta går att beställa i princip i vilka mått som helst, både när det gäller höjd och bredd. Dessutom går den att få i 72 olika kulörer. Radiatorn är uppbyggd av sektioner, där varje sektion är 50 mm. Den går att få både som konkav och konvex.

Svetsfogarna är nästan osynliga tack vare att Delta tillverkas med en speciell laserteknik som minskar risken för rost och leder till att vattengenomströmningen blir tyst och effektiv. Den minskade risken för korrosion ger radiatorn en längre livslängd. Radiatorn har 10 års garanti. En slitstark yta med öppen profil gör Delta lätt att hålla ren. Vid beställning gäller att väggens radie minst måste vara 1100 mm.
Purmos produkter säljs i Sverige av Rettig Sweden AB.

Skriven av Harald Holm

Installationsväggens minimiradie
Installationsväggens minimiradie
Konkav radiator
Konkav radiator
Konvex radiator
Konvex radiator

Nyheter

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

2021-11-24
Plastgolv

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.

ECOBOT autonoma städrobotar gör jobbet själva

Autonoma städrobotar gör jobbet själva

Procurator och Supplies Direct lanserar nu ECOBOT, den nya generationens helt autonoma kombiskur- och sopmaskiner från Gaussian Robotics som kan hantera golvrengöringen i sjukhus, kontor, skolor, stormarknader och parkeringsgarage på egen hand. Städrobotarnas driftsystem skapar egna kartor och planerar den optimala städrutten, även om det innebär att ta hissen mellan olika våningsplan själva.

Bygglov för privata lokaler visar positiv trend

Bygglov för privata lokaler visar positiv trend

I NAVET Analytics senaste månadsbrev Marknadssignaler & prognoser, visar statistiken över antalet beviljade bygglov för privata lokaler, som kontor, handel och hotell, en positiv utveckling. NAVET Analytics menar att utvecklingen signalerar en ganska stark tillväxt, sett till antalet nybyggnadsprojekt.