Nyheter

Vattenåtervinnande duschar

Integrerad i golv
Shower of the future är ett miljövänligt och vattensnålt duschsystem utvecklat av Orbital Systems. Duscharna återanvänder vattnet under ett duschtillfälle och för en 10 minuters dusch används endast ca 5 liter vatten, ca 90 % mindre än för en konventionell dusch.

Duscharna är framförallt användbara i duschutrymmen med hög användningsgrad, t ex i badhus, hotell och idrottsanläggningar samt i områden där vattentillgång och vattenkvalitén är begränsad.

Duscharna är mycket vattensnåla och återanvänder samma vatten vid ett duschtillfälle. Först fylls duschen med nytt rent vatten som vid duschning samlas upp i golvbrunnen och därefter renas och pumpas tillbaka till duschmunstycket. Två minuter efter varje duschtillfälle släpps vattnet ut i avloppet och vid nästa dusch pumpas nytt vatten in. 

Vattenåtervinningstekniken bygger på en reningsteknik som ursprungligen utvecklades för NASA.

Duscharna spar upp till 90 % vatten och 80 % energi gentemot konventionella duschar beroende på t ex hur smutsigt vattnet är och hur mycket vattentemperaturen ska höjas. För 10 minuters dusch behöver duscharna normalt ca 5 liter vatten.
Duschen är kompatibel med smartphones och via en app kan energi och vattenåtgången/-besparing bevakas i telefonen.

Duscharna kan erhållas för integrering i golv och som duschkabiner.

Rening
Filtreringstekniken gör att vattnet i duscharna blir lika rent eller renare än tappvattnet och duscharna kan därför, med fördel, även användas där vattenkvalitén är dålig. Vattnet renas från mindre partiklar, bakterier och virus genom ett filter som består av fibrer i nanostorlek. Större partiklar såsom hår, sand, hudflagor m m filtreras bort i ett mikrofilter. Vattenkvalitén mäts genom sensorer och när vattnet är för smutsigt släpps det ut i avloppet och nytt leds in. Filterenheten behöver bytas med jämna mellanrum, för ett normalhushåll ungefär en gång per år. 

Uppvärmning
Vattnet värms upp med en elpatron men eftersom vattnet redan är uppvärmt när det når golvbrunnen behöver det enbart värmas upp de grader som det tappar på sin väg från golvbrunnen till duschmunstycket.

Utvärderingsprojekt
Malmö kommun installerade företagets två första duschsystem på prov i Ribersborgs kallbadhus och på två månader sparade ca 100 000 liter vatten. Även bl a Försvarmakten, Hotell Mäster Johan i Malmö och Eskilstuna kommun har köpt in duschar för utvärdering.

Priser
Företaget har erhållit flera priser och utnämningar bl a innovationspriset SKAPA 2014. Duschen är listad som en av 100 hållbara lösningar från hela världen i Sustania’s A guide to 100 sustainable solutions 2014. Företaget är också nominerade till Green Tec Awards pris i kategorin för Nystartade företag och initiativ inom miljö och hållbarhet som delas ut i maj.

Skriven av Anna Göth

Finns som duschkabin och för integrering i golv
Finns som duschkabin och för integrering i golv
Takdusch för golvmodellen
Takdusch för golvmodellen
Energi- och vattenförbrukning kan övervakas via en app
Energi- och vattenförbrukning kan övervakas via en app

Nyheter

Litet uppkopplat vattenpass

Hultafors lanserar ett multifunktionellt och digitalt minivattenpass med Bluetooth som kombinerar funktionerna hos vattenpass, lutningsmätare och vinkelmätare i ett. Det lilla vattenpasset kan placeras i trånga och svåråtkomliga utrymmen där man via en app kan läsa av och lagra mätningen i sin smartphone.

ActiveLights Hybrid belysningsstolpar med rörelsekänsliga solceller

Närvarostyrda belysningsstolpar med solceller

Det svenska företaget Leading Light AB utvecklar och tillverkar soldrivna, närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem för hållbara städer. En av produkterna är de närvarostyrda belysningsstolparna ActiveLights Hybrid som till större delen drivs med energi från de integrerade solcellspanelerna och endast växlar över till elnätet vid behov. De behovsstyrda stolparna lyser först när en förbipasserande närmar sig vilket kan spara upp till 80% energi enligt företaget.

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender bygg, visar kontorsbyggandet ingen tendens att lyfta efter fjolårets nedgång. 2020 minskade de påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringarna med 10 procent och under första halvåret i år visar utfallet nolltillväxt jämfört med samma period 2020.

MX-A utsugsklämma för en dammfri blandning

Dammfri blandning

Cement, murbruk och spackelmassor som blandas med visp i murarhink ger upphov till damm, både när materialet hälls över till hinken och vid blandning. Det finkorniga dammet kan innehålla kvarts med mera som kan leda till ohälsa. Festool erbjuder en enkel liten lösning i form av en utsugsklämma som kopplas till dammsugaren och minskar på dammet och skapar en bättre arbetsmiljö.