• Nyheter
  • Våtrumsskiva med färdigt tätskikt

Nyheter

Våtrumsskiva med färdigt tätskikt

Våtrumsskiva med färdigt tätskikt
Maxit lanserar en lätt byggskiva som är avsedd för montering i våtrum. Skivan har färdigt tätskikt och efter försegling av skarvar och rörgenomföringar är den färdig att kaklas.

                           
 
 Litex Våtrumsskiva har färdigt tätskikt och kan användas som väggskiva eller för olika inklädnader.

Litex våtrumsskivor är byggskivor som är försedda med ett färdigt tätskikt. Endast skarvförseglingar och förseglingar runt rörgenomföringar måste göras för att komplettera tätskiktet. Efter att förseglingarna är gjorda går det att kakla direkt på skivan.

För vägg och inredning

Skivans kärna består av styrofoam och båda sidor har en laminering med ett ånggenomgångsmotstånd som är större än 5 000 000 sekunder per meter. På grund av skivans speciella tätskiktskonstruktion fungerar den som ångspärr med värmeisolerande egenskaper.
Skivan finns med tjockleken 13 millimeter för montering på väggreglar. Men den kan även användas som duschvägg eller för att bygga in badkar. För de ändamålen finns tjockare skivor, bland annat 50 och 75 millimeter.

 

Nyheter

Stark start för bygghandeln

Under första kvartalet i år ökade försäljningen i den byggvarurelaterade detaljhandeln med ca 15 procent jämfört med samma period förra året, enligt Navets löpande månadsindikatorer, Marknadssignaler och prognoser.

Bländningsfri belysning

Greenled har nyligen lanserat ett sortiment av inomhusarmaturer, Phi Vision, Phi Linear och Phi Modul, utrustade med mikroprismor som ger en jämn belysning med låga bländningsvärden, även i längsgående riktning.

Luftrenare som chockar virus

Det finska företaget Genano Oy har en patenterad reningsteknologi som bygger på en kraftfull elektronisk luftrening som bland annat avdödar luftburna mikrober, som virus, bakterier och mögelsporer, från inomhusluften genom 25 000 volts elstötar.

Paroc Natura Lana Koldioxidneutral isoleringsskiva Stenull

Koldioxidneutral isoleringsskiva

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.