• Nyheter
  • Värmevakt ska förhindra skorstensbrand

Nyheter

Värmevakt ska förhindra skorstensbrand

Värmevakt ska förhindra skorstensbrand
Nu lanseras en värmevakt som ska minska risken för brand som orsakas av överhettning vid vedeldning i kaminer.

   
 

HC Guardian 100 är en värmevakt som minska risken för överhettningsbrand vid vedeldning i kaminer och andra eldstäder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hjälp av vanlig termometerteknik ska värmevakten HC Guardian 100 minska risken för överhettning i skorstenar och kaminer vid eldning med ved. Genom att ge signal när temperaturen börjar bli för hög kan användaren avbryta eller minska eldningen i tid.

Kommunicerar trådlöst
En temperaturgivare med trådlös sändare placeras i anslutning till skorsten och bjälklag. Sändaren kommunicerar med en mottagare som även anger aktuell temperatur i siffror. När temperaturen kommer upp till 70 grader avges en larmsignal. Det innebär att man ska sluta elda till dess att temperaturen gått ner igen.

Ger andra varning
Skulle temperaturen fortsätta stig kommer en ny intensivare varningssignal vid 90 grader. Då är det dags att helt upphöra med eldningen. Genom temperaturangivelserna och varningssignalerna ska värmevakten förebygga att temperaturen når kritiska nivåer. Därmed ska risken för brand minskas.

 

 

 

 

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.