• Nyheter
  • Värmevakt ska förhindra skorstensbrand

Nyheter

Värmevakt ska förhindra skorstensbrand

Värmevakt ska förhindra skorstensbrand
Nu lanseras en värmevakt som ska minska risken för brand som orsakas av överhettning vid vedeldning i kaminer.

   
 

HC Guardian 100 är en värmevakt som minska risken för överhettningsbrand vid vedeldning i kaminer och andra eldstäder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hjälp av vanlig termometerteknik ska värmevakten HC Guardian 100 minska risken för överhettning i skorstenar och kaminer vid eldning med ved. Genom att ge signal när temperaturen börjar bli för hög kan användaren avbryta eller minska eldningen i tid.

Kommunicerar trådlöst
En temperaturgivare med trådlös sändare placeras i anslutning till skorsten och bjälklag. Sändaren kommunicerar med en mottagare som även anger aktuell temperatur i siffror. När temperaturen kommer upp till 70 grader avges en larmsignal. Det innebär att man ska sluta elda till dess att temperaturen gått ner igen.

Ger andra varning
Skulle temperaturen fortsätta stig kommer en ny intensivare varningssignal vid 90 grader. Då är det dags att helt upphöra med eldningen. Genom temperaturangivelserna och varningssignalerna ska värmevakten förebygga att temperaturen når kritiska nivåer. Därmed ska risken för brand minskas.

 

 

 

 

Nyheter

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning på den nordiska byggmarknaden påbörjades det under årets första tre kvartal ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 106 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär det en marginell nedgång med runt 2 procent.

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton tycker att det behövs mer färg i världen och inleder sitt uppdrag i hemmen med filosofin att färg i sig är den enda dekoration som behövs. I samarbete med Kakelspecialisten erbjuds ett nytt sortiment av kakel, klinker och matchande fog.

LESS teglet med tre hål

LESS - teglet med de hållbara fördelarna

Wienerberger har nyligen lanserat ett tegel med tydliga fördelar för både klimatet och arbetsmiljön. Nyheten ligger i tre små hål i tegelstenen som i övrigt har samma dimension och utseende som traditionellt slaget tegel.