Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Värmepumpar luft/vatten

CTC EcoAir 415
Värmepumpar för hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar, industrilokaler, skolor, kontor och kyrkor.

Båda värmepumparna från CTC är av typen luft/vatten: de omvandlar luftens energi till värme och varmvatten och kräver därför inga borrhål eller slingor i marken. Effekterna är 15 respektive 20 kW.

Högre COP, lägre ljud

  • Nya CTC EcoAir 415 och 420 har flera tekniska förbättringar:
  • Verkningsgrad COP: 3,7 respektive 3,6.
  • Lågt ljud: 39 respektive 42 dB.
  • Producerar vatten upp till 65 °C tack vare den effektiva scrollkompressorn
    − vid −22 °C är framledningstemperaturen 53 °C.
  • Automatisk avfrostning som minskar avfrostningscyklerna till ett minimum
    − ger mer värme, högre effekt och utökad livslängd.
  • Upp till 10 värmepumpar kan kopplas ihop.

Komplett system
Fastighetssortimentet av värmepumpar från CTC består nu av åtta bergvärmepumpar och två värmepumpar för luft/vatten som kan kopplas ihop upp till 170 kW eller kompletteras med andra värmekällor.

Nyheter

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.