Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Värmare för mindre ytor

Värmare för mindre ytor
Från Thermotech kommer en värmare som fungerar som komplement när den befintliga värmekällan är avstängd för sommaren.

    
 

Thermotechs Värmare Mini 350H värmer utrymmen upp till 12 kvadratmeter när den befintliga värmekällan är avstängd för sommaren.

 

Enligt företaget är värmaren Mini 350H lämplig att använda för att få sommarvärme för ytor upp till 12 kvadratmeter. Värmaren kan antingen levereras färdigmonterad på Thermotechs shuntmodeller TMix S, TMix M eller Integral, eller monteras i efterhand.
Värmaren har inbyggd givare och övertemperatursäkring. Styrning sker via en termostat med extern givare som är monterad i värmaren.

Nyheter

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

2021-01-18
Plastfolie

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.