• Nyheter
  • Världens första plastgolv med bio-attribuerad vinyl

Nyheter

Världens första plastgolv med bio-attribuerad vinyl

Världens första plastgolv med bio-attribuerad vinyl. New-Perspectives-iQ Natural-tolkat-av-Teklan
I Tarketts nya kollektion iQ Natural ersätts fossil råvara av bio-attribuerad vinyl och biobaserad mjukgörare.

Sedan 2011 tillämpar Tarkett principerna för Cradle to Cradle - en viktig del av arbetet i att verka för en cirkulär ekonomi. Hållbara och långlivade produkter är kärnan i företagets ambitionen att bli ett helt cirkulärt bolag. Grunden i detta är att avfall ses som en resurs. Materialen är återvunna eller kommer att återvinnas eller återanvändas. Tarketts iQ-golv är en serie homogena vinylgolv som nu är återvinningsbara. Tarkett har en anläggning i Ronneby för återvinning där golven mals ner till granulat efter att lim och spackel tvättats bort. Granulatet används sedan till att tillverka nya golv.

Det nya golvet iQ Natural är världens första plastgolv med bio-attribuerad vinyl, kallad BIOVYN™, som kommer från biomassa från skogsavfall. Denna används parallellt med fossil råvara (attribueras till). Under A1-A3 (Cradle to Gate, dvs utvinning och transport av råvaror samt produktion av golvet) ger iQ Natural ett utsläpp om 2,24 kg C02 ekv/m2, vilket är närmare 60 % lägre jämfört med ett genomsnittligt homogent vinylgolv. 
Hela försörjningskedjan är tredjepartscertifierad och konkurrerar inte med matproduktion.

De homogena vinylgolven är tillverkade i Sverige och uppskattade i offentliga miljöer. Den nya kollektionen består av 35 färger, inspirerade av naturen. Tillverkningen av iQ Natural är CO2-neutral och görs med fossilfri el. Mjukgöraren som används är biobaserad och ftalatfri. Produkten har mycket låga VOC-emissioner, <10µg per kubikmeter (efter 28 dagar enligt ISO 16000). Utsläppen av växthusgaser är nära 60% lägre jämfört med traditionella homogena vinylgolv (se ovan). BIOVYN™ är tredjepartscertifierad av RSB. Livscykelkostnaden är låg och golven kan skötas helt utan vax eller polish. Och slutligen; golven kan återvinnas i Tarketts anläggning i Ronneby.

Skriven av Harald Holm

iQ Natural
iQ Natural
iQ Natural kollektion
iQ Natural kollektion
35 olika färger
35 olika färger

Nyheter

Betong av spannmålsskal

2022-05-25
Torrbetong

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.