• Nyheter
  • Världens första plastgolv med bio-attribuerad vinyl

Nyheter

Världens första plastgolv med bio-attribuerad vinyl

Världens första plastgolv med bio-attribuerad vinyl. New-Perspectives-iQ Natural-tolkat-av-Teklan
2020-02-21
I Tarketts nya kollektion iQ Natural ersätts fossil råvara av bio-attribuerad vinyl och biobaserad mjukgörare.

Sedan 2011 tillämpar Tarkett principerna för Cradle to Cradle - en viktig del av arbetet i att verka för en cirkulär ekonomi. Hållbara och långlivade produkter är kärnan i företagets ambitionen att bli ett helt cirkulärt bolag. Grunden i detta är att avfall ses som en resurs. Materialen är återvunna eller kommer att återvinnas eller återanvändas. Tarketts iQ-golv är en serie homogena vinylgolv som nu är återvinningsbara. Tarkett har en anläggning i Ronneby för återvinning där golven mals ner till granulat efter att lim och spackel tvättats bort. Granulatet används sedan till att tillverka nya golv.

Det nya golvet iQ Natural är världens första plastgolv med bio-attribuerad vinyl, kallad BIOVYN™, som kommer från biomassa från skogsavfall. Denna används parallellt med fossil råvara (attribueras till). Under A1-A3 (Cradle to Gate, dvs utvinning och transport av råvaror samt produktion av golvet) ger iQ Natural ett utsläpp om 2,24 kg C02 ekv/m2, vilket är närmare 60 % lägre jämfört med ett genomsnittligt homogent vinylgolv. 
Hela försörjningskedjan är tredjepartscertifierad och konkurrerar inte med matproduktion.

De homogena vinylgolven är tillverkade i Sverige och uppskattade i offentliga miljöer. Den nya kollektionen består av 35 färger, inspirerade av naturen. Tillverkningen av iQ Natural är CO2-neutral och görs med fossilfri el. Mjukgöraren som används är biobaserad och ftalatfri. Produkten har mycket låga VOC-emissioner, <10µg per kubikmeter (efter 28 dagar enligt ISO 16000). Utsläppen av växthusgaser är nära 60% lägre jämfört med traditionella homogena vinylgolv (se ovan). BIOVYN™ är tredjepartscertifierad av RSB. Livscykelkostnaden är låg och golven kan skötas helt utan vax eller polish. Och slutligen; golven kan återvinnas i Tarketts anläggning i Ronneby.

Skriven av Harald Holm

iQ Natural
iQ Natural
iQ Natural kollektion
iQ Natural kollektion
35 olika färger
35 olika färger
Mönstret Natural Flakes
Mönstret Natural Flakes
Mönstret Natural Flakes
Mönstret Natural Flakes

Nyheter

El-lock - dekorativa doslock med älghuvud och klättrande apa på vägg

Dekorativa doslock

Fredrik Ödman är en svensk multikonstnär som tagit fram El-lock - 3D-printade, dekorativa lock som placeras över gamla eller befintliga doslock. 3D-tekniken låter endast Fredriks fantasi sätta gränser för vilka motiv som kan dekorera tak och väggar i både privata hem och offentliga miljöer.

Badkar i olika kulörer

Mora Armatur har lanserat en ny designkollektion, Mora X Collection, som gör det möjligt för kunden att fritt välja kulör på sitt badkar och tvättställ. Den nya kollektionen finns i en mängd av olika färger, material och former, från klassisk och modern stil för privata såväl som offentliga miljöer. Produkterna gör det lättare att ta ut svängarna i kulören i badrummet.

ExoActive aktivt exoskelett med batteridriven stödeffekt

Aktivt exoskelett med batteridriven stödeffekt

Många professionella hantverkare har flera arbetsmoment som innebär ansträngande arbeten ovanför huvudet vilket kan resultera i besvärliga belastningsskador. Festool har utvecklat ExoActive, ett aktivt exoskelett som stöttar och förstärker bärarens rörelser genom att exoskelettets olika leder drivs av ett 18 V-batteri som ger extra kraft för arbeten ovanför huvudet och avlastar axlar och nacke.

Byggloven indikerar en kraftig nedgång för bostadsbyggandet framöver

Byggloven indikerar en kraftig nedgång för bostadsbyggandet framöver

I juli i år beräknas medelvärdet på ett försålt småhus ligga kring 3,4 miljoner. Jämfört med för ett år sedan innebär detta en minskning med omkring en halv miljon kronor eller 12 procent. Nedgången för försäljningspriserna det senaste året är tydlig, men statistiken för juli är preliminär med hänsyn till att antalet inrapporterade försäljningar fortfarande är relativt litet.