Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Världens första plastgolv med bio-attribuerad vinyl

Nyheter

Världens första plastgolv med bio-attribuerad vinyl

Världens första plastgolv med bio-attribuerad vinyl
I Tarketts nya kollektion iQ Natural ersätts fossil råvara av bio-attribuerad vinyl och biobaserad mjukgörare.

Sedan 2011 tillämpar Tarkett principerna för Cradle to Cradle - en viktig del av arbetet i att verka för en cirkulär ekonomi. Hållbara och långlivade produkter är kärnan i företagets ambitionen att bli ett helt cirkulärt bolag. Grunden i detta är att avfall ses som en resurs. Materialen är återvunna eller kommer att återvinnas eller återanvändas. Tarketts iQ-golv är en serie homogena vinylgolv som nu är återvinningsbara. Tarkett har en anläggning i Ronneby för återvinning där golven mals ner till granulat efter att lim och spackel tvättats bort. Granulatet används sedan till att tillverka nya golv.

Det nya golvet iQ Natural är världens första plastgolv med bio-attribuerad vinyl, kallad BIOVYN™, som kommer från biomassa från skogsavfall. Denna används parallellt med fossil råvara (attribueras till). Tillverkningsprocessen minskar utsläppen av växthusgaser med 50%. Hela försörjningskedjan är tredjepartscertifierad och konkurrerar inte med matproduktion.

De homogena vinylgolven är tillverkade i Sverige och uppskattade i offentliga miljöer. Den nya kollektionen består av 35 färger, inspirerade av naturen. Tillverkningen av iQ Natural är CO2-neutral och görs med fossilfri el. Mjukgöraren som används är biobaserad och ftalatfri. Produkten har mycket låga VOC-emissioner, <10µg per kubikmeter (efter 28 dagar enligt ISO 16000). Utsläppen av växthusgaser är 50% lägre jämfört med traditionella homogena vinylgolv. BIOVYN™ är tredjepartscertifierad av RSB. Livscykelkostnaden är låg och golven kan skötas helt utan vax eller polish. Och slutligen; golven kan återvinnas i Tarketts anläggning i Ronneby.

Skriven av Harald Holm

iQ Natural kollektion
iQ Natural kollektion
35 olika färger
35 olika färger
Mönstret Natural Flakes
Mönstret Natural Flakes

Nyheter

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.