• Nyheter
  • Varför energieffektiviserar inte fler kommuner sitt fastighetsbestånd?

Nyheter

Varför energieffektiviserar inte fler kommuner sitt fastighetsbestånd?

Siemens i Almedalen
Den frågan ställde Siemens i ett av de seminarier som Byggkatalogen besökte under Almedalsveckan. Åtgärder för energieffektivisering i bebyggelsen är en angelägen och uppmärksammad fråga, bland annat pådriven av Sveriges och EUs klimatmål och energieffektiviseringsmål. Ett antal studier påvisar att det finns en stor potential av lönsam energieffektivisering i den svenska bebyggelsen. Paneldeltagare från branschen, kommuner och energimyndigheten diskuterade detta och kom fram till att det görs en hel del, men i alldeles för långsam fart.

Hindren för att realisera potentialen är dock många, och delvis outforskade. Av särskilt intresse är de kommunala byggnaderna (allmännyttiga bostadsföretag och kommunala fastigheter), som ofta anges ha problem med att realisera potentialen pga olika hinder. Kommuner är en stor ägarkategori, och svarar för drygt 30 % av det svenska lokalbeståndet. Allmännyttan äger lite under 30 % av de svenska flerbostadshusen. För att något skall bli gjort måste viljan finnas här och förståelsen för att det kommer att bli lönsamt i längden. Både ur ett ekonomiskt perspektiv, men även ur ett ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv.

Ett exempel som lyftes fram var Brogården i Alingsås. Där var huvudmålet att drastiskt reducera energianvändningen till uppvärmning med minst 75 procent. Uppvärmning av tappvarmvatten och hushållsel skulle också reduceras, men allt med bibehållen prestanda och boendemiljö. För detta har Alingsåshem vunnit det europeiska hållbarhetspriset European Sustainable Energy Awards. 

Man byggde om lägenheterna med passivhusteknik. I och med det sänktes energiförbrukningen från 216 kWh/kvm till 92 kWh/kvm.  Efter ombyggnaden har hyresgästerna styrd ventilation med värmeväxlare och tillskottsvärme från fjärrvärme (från miljövänlig flis). För att klara tappvarmvattnet sommartid har solfångare installerats. De kan också påverka sina varmvatten- och elkostnader, som styrs individuellt. Mätningen står Alingsås Energi för. Dessutom har köldbryggor byggts bort och isoleringen har ökats rejält.

Alingsåshems projekt med att ta fram en långsiktigt hållbar renoveringslösning för Brogården påbörjades redan 2006. När man inom EU initierade projektet BEEM-UP så togs Brogården med som ett av tre pilotprojekt i Europa. Förutom Brogården i Alingsås ingick också ett projekt i Paris, Frankrike och ett i Delft, Holland. Renoveringen av pilotprojekten dokumenteras för att erfarenheterna skall kunna utmynna i en rad exempel på integrerade energieffektiva renoveringslösningar som är avsedd att passa för använda i hela det europeiska bostadsbeståndet. Man använder också pilotprojekten för att få tillfälle att testa och mäta nya lösningar i verkligheten. I det svenska projektet ingick tre olika partners, förutom Alingsåshem, SP [Sveriges Tekniska Forskningsinstitut] och Skanska.

När man ändå passade på att renovera husen beaktades inte bara energieffektiviteten, utan man flyttade även ut balkonger, för att ge större lägenhetsytor, man såg över rumsindelningen och monterade in hissar där det behövdes. Dessutom skapade man nya gemensamma utrymmen och såg över gårdsmiljöerna. Slutresultatet blev energieffektiva hus med god tillgänglighet för alla.

Skriven av Malena Beijer

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.