• Nyheter
  • Vallastaden 2017 - Årets bo- och samhällsexpo

Nyheter

Vallastaden 2017 - Årets bo- och samhällsexpo

Vallastaden 2017 - Årets bomässa
Just nu pågår bomässan ”Vallastaden 2017” i Linköping. Byggkatalogen besökte mässan en mulen dag i början på september.

Just nu pågår bomässan ”Vallastaden 2017” i Linköping. Den är väl värd ett besök. En flygbild av stadsdelen/området ger en gyttrig bild av ett område på en åker. Än så länge ligger stadsdelen där som en enklav i förhållande till den centrala staden. Även om området till en början bedömdes som oattraktivt, så finns det en poäng med närheten till universitetsområdet och med framtida planer på att bygga ihop stadsdelen med centrala staden. Utifrån ett kommunalt perspektiv där kommunen som markägare kunnat planera och fördela mark har läget varit gynnsamt och bidragit till den relativt korta tiden från planering till inflyttningsklara hus.

Från Bo01 i Malmö och Annedal 2012 i Stockholm till Vallastaden 2017 så har vi sett en variation i byggandet, i olika typer av hus, fasadmaterial, höjd på hus, boendeformer etc. Detta har tagits ett steg till i Vallastaden. Det fanns från början en uttrycklig ambition att skapa variation i stadsdelen på många olika plan, inte bara i de enskilda husens uttrycksformer. Här blandas hyresrätter med bostadsrätter och radhus och villor. Närheten till Linköpings universitet gör det naturligt med studentbostäder i området. Här skall olika människor mötas. Tätheten och närheten i områden gör också möten oundvikliga. Stadsdelen kan upplevas som gyttrig men kvarteren hålls samman med nästan bilfria gator. I varje kvarter finns också felleshus, gemensamma för kvarterets invånare.

Området är ett resultat av en arkitekttävling 2012 som vanns av Okidoki Arkitekter och som kallades ”Tegar”. Genom det vinnande förslaget gjordes det möjligt att skapa denna variation i boendet redan från början när man bestämde att ingen arkitekt fick rita två hus bredvid varandra. 40 byggherrar har byggt 1000 bostäder i denna den första etappen. Bland dessa finns både stora och små aktörer. Det riktigt innovativa ligger i att man för marktilldelningen har haft kvalitetskriterier istället för att sälja marken till högstbjudande. Man har använt sig av 19 olika kvalitetskriterier som gett poäng och avgjort till vem marken tilldelats. Exempel på kriterier är att bygga i trä har gett poäng, energihus har prioriterats, social upphandling, koppling till forskningsprojekt, arbetslöshetsprojekt har uppmuntrats t ex.

Från kommunens sida har man inte valt att i detaljplanen ange höjd på husen eller vilket fasadmaterial som ska användas. Detta har tillsammans med de kriterier man använt sig av vid marktilldelningen lett till att det finns ett antal byggnader i trä liksom ett antal hus med hög våningshöjd med tillhörande loft. Miljömässigt har man i området uppmuntrat cykling framför bilåkande. Parkeringar ligger i områdets hörn. Bilkörning inne i området sker på de gåendes villkor. Vid inflyttning i området ingår medlemskap i en bilpool. Området har sopsug och en nybyggd stadsdel gör det möjligt att samla all installation i en hyfsat lättillgänglig kulvert.

För att ett område ska bli stad och inte förort krävs affärer och butiker, något som på många håll tycks glömmas bort när det byggs nytt. Det handlar ju också om att inte göra människorna beroende av att åka bil till ett köpcentrum. Även om det sker i en bilpool. Det verkligt innovativa med Vallastaden är ändå den process var i stadsdelen uppstått. Här finns mycket att lära. Man har lyckats väl med variationen, men att bygga billigt och för låginkomsttagare verkar svårt. Bomässan pågår fram till 24 september.

Skriven av Harald Holm

Bäcken/grönstråket genom Vallastaden
Bäcken/grönstråket genom Vallastaden
Vallastaden
Vallastaden
Trähus med förändringsbar konstruktion
Trähus med förändringsbar konstruktion

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.