Vi genomför en uppdatering av Byggkatalogen där vi integrerar företag från den tidigare fristående tjänsten Företagssök. Vi hoppas att arbetet ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Vallastaden 2017 - Årets bo- och samhällsexpo

Nyheter

Vallastaden 2017 - Årets bo- och samhällsexpo

Vallastaden 2017 - Årets bomässa
Just nu pågår bomässan ”Vallastaden 2017” i Linköping. Byggkatalogen besökte mässan en mulen dag i början på september.

Just nu pågår bomässan ”Vallastaden 2017” i Linköping. Den är väl värd ett besök. En flygbild av stadsdelen/området ger en gyttrig bild av ett område på en åker. Än så länge ligger stadsdelen där som en enklav i förhållande till den centrala staden. Även om området till en början bedömdes som oattraktivt, så finns det en poäng med närheten till universitetsområdet och med framtida planer på att bygga ihop stadsdelen med centrala staden. Utifrån ett kommunalt perspektiv där kommunen som markägare kunnat planera och fördela mark har läget varit gynnsamt och bidragit till den relativt korta tiden från planering till inflyttningsklara hus.

Från Bo01 i Malmö och Annedal 2012 i Stockholm till Vallastaden 2017 så har vi sett en variation i byggandet, i olika typer av hus, fasadmaterial, höjd på hus, boendeformer etc. Detta har tagits ett steg till i Vallastaden. Det fanns från början en uttrycklig ambition att skapa variation i stadsdelen på många olika plan, inte bara i de enskilda husens uttrycksformer. Här blandas hyresrätter med bostadsrätter och radhus och villor. Närheten till Linköpings universitet gör det naturligt med studentbostäder i området. Här skall olika människor mötas. Tätheten och närheten i områden gör också möten oundvikliga. Stadsdelen kan upplevas som gyttrig men kvarteren hålls samman med nästan bilfria gator. I varje kvarter finns också felleshus, gemensamma för kvarterets invånare.

Området är ett resultat av en arkitekttävling 2012 som vanns av Okidoki Arkitekter och som kallades ”Tegar”. Genom det vinnande förslaget gjordes det möjligt att skapa denna variation i boendet redan från början när man bestämde att ingen arkitekt fick rita två hus bredvid varandra. 40 byggherrar har byggt 1000 bostäder i denna den första etappen. Bland dessa finns både stora och små aktörer. Det riktigt innovativa ligger i att man för marktilldelningen har haft kvalitetskriterier istället för att sälja marken till högstbjudande. Man har använt sig av 19 olika kvalitetskriterier som gett poäng och avgjort till vem marken tilldelats. Exempel på kriterier är att bygga i trä har gett poäng, energihus har prioriterats, social upphandling, koppling till forskningsprojekt, arbetslöshetsprojekt har uppmuntrats t ex.

Från kommunens sida har man inte valt att i detaljplanen ange höjd på husen eller vilket fasadmaterial som ska användas. Detta har tillsammans med de kriterier man använt sig av vid marktilldelningen lett till att det finns ett antal byggnader i trä liksom ett antal hus med hög våningshöjd med tillhörande loft. Miljömässigt har man i området uppmuntrat cykling framför bilåkande. Parkeringar ligger i områdets hörn. Bilkörning inne i området sker på de gåendes villkor. Vid inflyttning i området ingår medlemskap i en bilpool. Området har sopsug och en nybyggd stadsdel gör det möjligt att samla all installation i en hyfsat lättillgänglig kulvert.

För att ett område ska bli stad och inte förort krävs affärer och butiker, något som på många håll tycks glömmas bort när det byggs nytt. Det handlar ju också om att inte göra människorna beroende av att åka bil till ett köpcentrum. Även om det sker i en bilpool. Det verkligt innovativa med Vallastaden är ändå den process var i stadsdelen uppstått. Här finns mycket att lära. Man har lyckats väl med variationen, men att bygga billigt och för låginkomsttagare verkar svårt. Bomässan pågår fram till 24 september.

Skriven av Harald Holm

Bäcken/grönstråket genom Vallastaden
Bäcken/grönstråket genom Vallastaden
Vallastaden
Vallastaden
Trähus med förändringsbar konstruktion
Trähus med förändringsbar konstruktion

Nyheter

Toniton x Kakelspecialisten

2020-11-23
Kakel

Toniton tycker att det behövs mer färg i världen och inleder sitt uppdrag i hemmen med filosofin att färg i sig är den enda dekoration som behövs. I samarbete med Kakelspecialisten erbjuds ett nytt sortiment av kakel, klinker och matchande fog.

LESS - teglet med de hållbara fördelarna

2020-11-19
Tegel

Wienerberger har nyligen lanserat ett tegel med tydliga fördelar för både klimatet och arbetsmiljön. Nyheten ligger i tre små hål i tegelstenen som i övrigt har samma dimension och utseende som traditionellt slaget tegel.

Belysning för Welands bänk Bonum

LED-belysning för bänken Bonum

Efter att ha sett en ökad efterfrågan på belysta produkter för utomhusbruk har Weland utökat sitt sortiment med en LED-belysning som är speciellt anpassad för bänken Bonum. Sedan tidigare erbjuder företaget även belysning som tillval för Sektionsräcken.