Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Väggskanner som hittar plaströren

Nyheter

Väggskanner som hittar plaströren

Väggskanner som hittar plaströren
Bosch presenterar en ny väggskanner som sägs vara den enda i prisklassen som kan hitta både tomma och fyllda plaströr i väggar och golv.

      
 

Bosch väggskanner D-tect 150 Professional kan hitta en rad olika föremål inne i väggen. För att nå djupt in i väggen arbetar den med en radar i ultrakortvågsbandet.

 

 

Bosch D-tect 150 Professional är en väggskanner som ska hitta metall, trä och plast i väggar och golv. Den uppges kunna hitta föremål upp till 150 millimeter in i väggen, även metall i betong.

Hittar tomma och fyllda rör
Skannern kan hitta golvvärme-, flexrör, elledningar och metallarmering i betong-, gips- eller träväggar. För att hitta plaströr, oavsett om de är tomma eller fyllda med vatten, optimeras fyra sensorer. Det finns också alternativ för betong, golvvärme, gipsväggar och hålmur och en universalinställning för vanliga väggar och murverk.

Radar når långt in i väggen

För att nå in i väggen använder väggskannern en radar i ultrakortvågsbandet (Ultra Wideband Radar) och tre andra sensorer som reagerar på metall, el, trä och plast.  Enligt företaget är det den enda väggskannern i sin prisklass som är utrustad med radar.

Varnar för elledningar
Väggskannern förs över den yta på väggen där man vill borra. Sedan beräknar den inbyggda mjukvaran djupprofil och eventuella objekt i väggen. Resultatet visas därefter på displayen. Om den skulle upptäcka elledningar blinkar röda lysdioder och en varningssignal hörs.

Nyheter

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.