Nyheter

Vägen till giftfritt byggande

Vägen till giftfritt byggande
Vårens BASTA-dag med temat "Vägen till giftfritt byggande" har gått av stapeln. Den ordnas av IVL och BASTA gemensamt. Digitalisering och substitionslagstiftning för hormonstörande ämnen var några av dagens ämnen.

Investeringarna i bostäder, infrastruktur och offentliga lokaler ökade med 12 procent under 2017, enligt Sveriges byggindustriers konjunkturrapport. Och det är i nyproduktionen det finns en möjlighet att ställa om till mer klimatsmart och hållbart byggande. En av utmaningarna är dock att hantera de ämnen som kan förekomma i bygg- och anläggningsmaterial som kan medföra skadliga effekter för miljö och hälsa.

Konferensen ”Vägen till giftfritt byggande” tog upp de senaste inom temat hållbart och kemikaliesmart byggande. Där samlade IVL och BASTA talare från offentlig sektor, näringsliv och akademi för att tillsammans ha en diskussion om vad man behöver göra framöver för att uppnå ett giftfritt och hållbart byggande.

Konferensens fokusämnen var hållbar upphandling, digitalisering och substitution av farliga ämnen. Producenter, importörer och distributörer har skyldighet att känna till det kemiska innehållet i de varor som de levererar. Hur tydlig bör informationen vara, räcker det vi ser idag eller behövs tydligare information för att kunna deklarera byggnader och föra korrekta loggböcker över byggen.

Vilka krav är möjliga att ställa ur en juridisk synvinkel och vad säger EU:s lagstiftning om kemikalier? Det resonerade Mona Blomdin Persson, avdelningschef på Kemikalieinspektionen om. KEMI:s syn på det hela är att det är viktigt att EU:s lagstiftning hänger med, och att det inte bara sker nationell lagstiftning. Då blir det mest "riskmiskning för pengarna". Men det behövs även global lagstiftning, Kina står för närmare 40% av världens kemikalieanvändning och där hjälper det inte om EU sätter krav.

Viktor Davidov från BIMObject pratade om loggböcker och digital förvaltning. Det finns goda möjligheter att hålla ordning på en byggnads kemikalier genom att koppla ihop loggboken med byggnadsinformationsmodellen (BIM). Han tyckte man skulle sluta se loggboken som en bok, och mer se den som en logg som tillförde information till byggnaden.

Smart Built Environment är en av statens satsningar på en hållbar byggbransch. Där är ett av målen att nybyggnation och renovering skall ha 40% mindre miljöpåverkan än idag. Kristina Gabrielii, som är projektledare, pratade om effektivare informationshantering och industriella processer som några av de identifierade drivkrafterna.

I etappmålet om utveckling och tillämpning av EU:s kemikalielagstiftning har regeringen bedömt att kemikaliereglerna och deras tillämpning behöver utvecklas och bli mer substitutionsdrivande. Utmaningen i att enas om kriterier gällande detta arbete påverkar både företag och myndigheter. Vilka ämnen som ska användas vid substitution och utifrån vilket underlag detta skall bedömas är en stor fråga. Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen försökte reda ut vad som gäller för hormonstörande ämnen. De flesta av dessa ämnen finns bara på kandidatlistan, och då får man tillämpa försiktighetsprincipen. Särskilt i miljöer där barn vistas. KEMI förespråkar att man skall använda barnperspektivet där det går, och då använda de alternativa listor som finns för hormonstörande ämnen. 

Växjö kommun har kommit långt i sitt arbete med Hållbart byggande, och Pernilla Bodin berättade hur man anpassar sin verksamhet efter FN:s globala mål för hållbarhet. När det gäller miljöval håller man sig till BASTA och BETA, och när det gäller certifiering är Miljöbyggnad Silver den standard som är satt. Man har även strategier för energianvändning, återvinning och avfallshantering.

Dagen avslutades med en paneldebatt med frågan: Kravkriterier för hållbart byggande, fokuserar vi på rätt saker? Och slutsatsen var nog att det behövs mer samordning mellan de olika miljöbedömningsinstituten, hårdare lagstiftning och mer diskussion om hur vi förhåller oss till återvinning i en framtida cirkulär ekonomi.

Skriven av Malena Beijer

IVL och BASTA höll i konferensen
IVL och BASTA höll i konferensen
Barnperspektivet
Barnperspektivet
Avslutande paneldebatt
Avslutande paneldebatt

Nyheter

Låglutande infästningssystem för solpaneler

Weland Stål har utvecklat ett infästningssystem för solpaneler anpassat för våra nordiska förhållanden. Infästningssystet är beräknat och testat för att klara tuffa vind- och snöförhållanden. Systemet passar alla tak och alla typer av solceller, solpaneler och solfångare.

Fallande husbyggnadsinvesteringar

Fallande husbyggnadsinvesteringar

Den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar, som avser ny- och ombyggnad av bostäder samt privata och offentliga lokaler, uppgick enligt Industrifakta till närmare 180 miljarder under kvartal 1-3 i år.

Golv med inspiration från natur och teknik

Golv med inspiration från natur och teknik

Interface har lanserat två nya golvkollektioner, Visual Code™ Textilplatta och Drawn Lines™ LVT-golv, båda med en design som inspirerats av natur och teknik. Kollektionerna är utformade för att kunna kombineras men går också bra att använda var för sig.