För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.
  • Nyheter
  • Vackert fasadmaterial av fibercement

Nyheter

Vackert fasadmaterial av fibercement

Vackert fasadmaterial av fibercement
EQUITONE [materia] är en relativt ny fasadskiva i fibercement från Ivarsson. Skivan ingår i serien EQUITONE.

EQUITONE [materia] är en genomfärgad, mekaniskt ytbehandlad, fasadskiva av fibercement. Skivan har naturliga oregelbundenheter och skillnader i färgnyansen som varierar med väderleken. Materialet har liknande karaktär som cement, samtidigt gör fibrerna ytan både texturerad och sammetsmjuk.

Materialet levereras som stora skivor med ett maximalt format på 1250x3100 mm och kan omvandlas till önskad storlek och form i verkstaden eller på arbetsplatsen. Vid kapning på byggplatsen skall kanterna impregneras. Skivan finns i 8 och 12 mm tjocklek.

Skivan är lämplig både för nybyggnation och renovering samt efterisolering av byggnader. Produkten är en icke brännbar skiva, i enlighet med SS-EN 13501 del 1. Reaktion vid brand; prestandadeklaration klass A2-s1,d0. EQUITONE [materia] är frostbeständig enligt EN 12467.

Skriven av Harald Holm

EQUITONE [materia] MA 200
EQUITONE [materia] MA 200
EQUITONE [materia] MA 400
EQUITONE [materia] MA 400
EQUITONE [materia]
EQUITONE [materia]

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.