• Nyheter
  • Vackert fasadmaterial av fibercement

Nyheter

Vackert fasadmaterial av fibercement

Vackert fasadmaterial av fibercement
EQUITONE [materia] är en relativt ny fasadskiva i fibercement från Ivarsson. Skivan ingår i serien EQUITONE.

EQUITONE [materia] är en genomfärgad, mekaniskt ytbehandlad, fasadskiva av fibercement. Skivan har naturliga oregelbundenheter och skillnader i färgnyansen som varierar med väderleken. Materialet har liknande karaktär som cement, samtidigt gör fibrerna ytan både texturerad och sammetsmjuk.

Materialet levereras som stora skivor med ett maximalt format på 1250x3100 mm och kan omvandlas till önskad storlek och form i verkstaden eller på arbetsplatsen. Vid kapning på byggplatsen skall kanterna impregneras. Skivan finns i 8 och 12 mm tjocklek.

Skivan är lämplig både för nybyggnation och renovering samt efterisolering av byggnader. Produkten är en icke brännbar skiva, i enlighet med SS-EN 13501 del 1. Reaktion vid brand; prestandadeklaration klass A2-s1,d0. EQUITONE [materia] är frostbeständig enligt EN 12467.

Skriven av Harald Holm

EQUITONE [materia] MA 200
EQUITONE [materia] MA 200
EQUITONE [materia] MA 400
EQUITONE [materia] MA 400
EQUITONE [materia]
EQUITONE [materia]

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.