• Nyheter
  • Vackert fasadmaterial av fibercement

Nyheter

Vackert fasadmaterial av fibercement

Vackert fasadmaterial av fibercement
EQUITONE [materia] är en relativt ny fasadskiva i fibercement från Ivarsson. Skivan ingår i serien EQUITONE.

EQUITONE [materia] är en genomfärgad, mekaniskt ytbehandlad, fasadskiva av fibercement. Skivan har naturliga oregelbundenheter och skillnader i färgnyansen som varierar med väderleken. Materialet har liknande karaktär som cement, samtidigt gör fibrerna ytan både texturerad och sammetsmjuk.

Materialet levereras som stora skivor med ett maximalt format på 1250x3100 mm och kan omvandlas till önskad storlek och form i verkstaden eller på arbetsplatsen. Vid kapning på byggplatsen skall kanterna impregneras. Skivan finns i 8 och 12 mm tjocklek.

Skivan är lämplig både för nybyggnation och renovering samt efterisolering av byggnader. Produkten är en icke brännbar skiva, i enlighet med SS-EN 13501 del 1. Reaktion vid brand; prestandadeklaration klass A2-s1,d0. EQUITONE [materia] är frostbeständig enligt EN 12467.

Skriven av Harald Holm

EQUITONE [materia] MA 200
EQUITONE [materia] MA 200
EQUITONE [materia] MA 400
EQUITONE [materia] MA 400
EQUITONE [materia]
EQUITONE [materia]

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.