Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Vackert fasadmaterial av fibercement

Nyheter

Vackert fasadmaterial av fibercement

Vackert fasadmaterial av fibercement
EQUITONE [materia] är en relativt ny fasadskiva i fibercement från Ivarsson. Skivan ingår i serien EQUITONE.

EQUITONE [materia] är en genomfärgad, mekaniskt ytbehandlad, fasadskiva av fibercement. Skivan har naturliga oregelbundenheter och skillnader i färgnyansen som varierar med väderleken. Materialet har liknande karaktär som cement, samtidigt gör fibrerna ytan både texturerad och sammetsmjuk.

Materialet levereras som stora skivor med ett maximalt format på 1250x3100 mm och kan omvandlas till önskad storlek och form i verkstaden eller på arbetsplatsen. Vid kapning på byggplatsen skall kanterna impregneras. Skivan finns i 8 och 12 mm tjocklek.

Skivan är lämplig både för nybyggnation och renovering samt efterisolering av byggnader. Produkten är en icke brännbar skiva, i enlighet med SS-EN 13501 del 1. Reaktion vid brand; prestandadeklaration klass A2-s1,d0. EQUITONE [materia] är frostbeständig enligt EN 12467.

Skriven av Harald Holm

EQUITONE [materia] MA 200
EQUITONE [materia] MA 200
EQUITONE [materia] MA 400
EQUITONE [materia] MA 400
EQUITONE [materia]
EQUITONE [materia]

Nyheter

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.