• Nyheter
  • Utskottsvirke blir välisolerade väggelement

Nyheter

Utskottsvirke blir välisolerade väggelement

Utskottsvirke blir välisolerade väggelement
2008-11-25
MHM Scandinavia levererar nu massiva helträelement för inner- och ytterväggar. Elementen är självbärande och kan användas utan tilläggsisolering.

       
 

MHM Scandinavias väggelement av helträ, LH-element, är tillverkade med en patenterad teknik där extra luft innesluts i elementen. Detta i kombination med poröst utskottsvirke ger hög värmeisoleringsförmåga.

 

 

Företagets LH-element tillverkas efter ett patenterat tyskt byggkoncept för miljöanpassat byggande. Det som främst skiljer MHM:s element från andra förtillverkade väggelement är att de består av massivt trä som fogats samman helt utan kemiska ämnen. Vidare tillverkas elementen av poröst utskottsvirke, med isolerande frästa spår, som ger dem tillräckligt hög värmeisoleringsförmåga för att kunna användas utan någon extra isolering.


Valfria former med datoriserad process
Med en helautomatisk process tillverkas monteringsfärdiga, självbärande väggelement med fönster- och dörröppningar. Samtidigt förses också elementen med frästa spår för exempelvis el, data och telefoni. Den datorstyrda produktionen medför att elementen enkelt kan tillverkas med olika former och vinklar, utan att för den skull ge högre kostnader.
– Detta ger utrymme för stor arkitektonisk frihet, säger Leif Simby, vd på MHM Scandinavia. En annan stor fördel är att vår produktion har millimeterprecision. Det gör att allt får exakta mått och blir garanterat vinkelrätt. Något som förenklar montering av fast inredning och minimerar efterarbetet, fortsätter han.

Frästa spår isolerar
Väggelementen byggs av bräder som har försetts med frästa spår. Bräderna läggs lager på lager i växelvisa förband och sammanfogas med aluminiumspikar. Då bildar de frästa spåren kanaler med innesluten, stillastående luft som fungerar som väggelementens isolering. Element med tjockleken 340 millimeter uppges få U-värdet 0,26 W/m2K.
Förutom monteringsfärdiga väggelement kan företaget leverera hela byggsatser som innehåller väggar, mellanbjälklag, takstolar, råspontluckor, fönster och dörrar.

 

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.