Nyheter

Utsikt, ljus och mindre värme

Utsikt, ljus och mindre värme
LDT AB introducerar en lamellgardin som reflekterar bort stora delar av värmeinstrålningen från solen, men släpper in dagsljuset.

        
 Lamellgardinen Prisma Reflect, från LDT AB, är tgjord av genomskinlig plast med vertikala prismor som reflekterar solstrålningen. Därmed ska mindre värme komma in i rummet samtidigt som man får tillräckligt dagsljus.
  
 
 Med hjälp av prismor i 90 graders vinkel reflekteras ljusstrålarna två gånger och vänder ut igen.
Vanliga gardiner som ska skydda mot solen tar även bort mycket ljus. Dessutom omvandlas en hel del av solstrålningen till värme. Men med den nya lamellgardinen Prisma Reflect ska det problemet vara löst.
– Vår lamellgardin reflekterar bort över 90 procent av värmeinstrålningen, något som vi beräknar ska motsvara en energiminskning på cirka 60–70 procent. Däremot släpper lamellerna in mer än 50 procent av det diffusa ljuset och man kan samtidigt se ut genom fönstret, säger Martin Behm, projektledare på LDT AB.

Prismor reflekterar solstrålar
Den nyutvecklade lamellgardinen är tillverkad av akrylplast  (PMMA) som har linjära prismor i 90 grader. Det här innebär att när ljusstrålar träffar lamellen reflekteras de två gånger och vänder ut igen. På så vis ska betydligt mindre energi omvandlas till rumsvärme. Men samtidigt släpps det så kallade diffusa ljuset in.
– Det diffusa ljuset ger en bra miljö för datorarbete eftersom man inte riskerar att få störande blänk i skärmarna, säger Martin Behm.

Snabbare montering
Enligt uppgifter från företaget ska den nya lamellgardinen gå snabbare att montera än traditionella vertikalgardiner. Frånsett det, och de speciella egenskaperna vad gäller ljusinsläpp, fungerar lamellgardinen på vanligt sätt. Den kan förses med reglage i valfri ände och den kan vinklas eller skjutas ihop i ena sidan när man inte behöver något solskydd.

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.