• Nyheter
  • Utplaning på hög nivå. Industrifaktas prognos för Gör-det-själv-marknaden

Nyheter

Utplaning på hög nivå. Industrifaktas prognos för Gör-det-själv-marknaden

Foto Anders Wester
GDS-marknaden går en svalare konjunktur till mötes, enligt analysföretaget Industrifaktas senaste konjunkturbedömning.

Efter att ha vuxit med omkring 7 procent under förra året, räknar företaget med att hushållens inköp av byggmaterial för eget bruk kommer att öka med endast ett par procent i år. Kring 2017 väntas tillväxten i det närmaste plana ut helt. Enligt Industrifakta beror inbromsningen till stor del på att många hushåll har tidigarelagt en hel del byggprojekt till förra året, för att hinna ta del av det 50-procentiga ROT-avdraget, innan årets begränsning till 30 procent trädde i kraft. Industrifakta noterar en mycket kraftig minskning av köpare och avdragsbelopp från Skatteverkets ROT-statistik och dessutom visar prognoserna på en svagare tillväxt för hushållens konsumtion och utgifterna för sällanköpsvaror i år och nästa år.

Industrifaktas egen sammanställning av omsättningen i den byggrelaterade handeln pekar på en nära nog oförändrad nivå hittills i år, vilket också är en faktor som ligger bakom GDS-prognosen. Industrifakta menar samtidigt att GDS-volymen planar ut på en mycket hög nivå och att det finns flera viktiga bakomliggande faktorer till detta. Exempel på sådana är den låga räntenivån, den stigande sysselsättningen och de höga småhuspriserna, som gör bostaden till ett fortsatt konkurrenskraftigt alternativ för penningplacering.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Navet Uppsving för hemmaprojekten

Uppsving för hemmaprojekten

Byggmaterialhandeln och gör-det-själv-marknaden är sektorer i näringslivet som kan ha gynnats av, den i övrigt så tragiska, pandemin. NAVET Analytics beräknar att den samlade omsättningen i bygghandeln ökade med omkring 13 procent i fasta priser under årets första sju månader jämfört med samma period 2019.

Nordbyggs guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock

Nordbyggs Guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock

ECO-Betong från Swerock är vinnaren av Nordbyggs Guldmedalj 2020. Bakom priset står Nordbygg, tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. I år valde juryn att uppmärksamma en anrik produkt i ständig utveckling med en framtida avgörande effekt: klimatförbättrad betong, symboliserad av ECO-Betong från Swerock.