• Nyheter
  • Utdragen vaccinering gynnar bygghandeln

Nyheter

Utdragen vaccinering gynnar bygghandeln

Bygghandeln gynnas av utdragen vaccinering
Försäljningen inom den byggrelaterade handeln växte kraftigt under 2020 som helhet.

Orsaken var till stor del att pandemirelaterade restriktioner innebar att mer tid spenderades i hemmet, vilket gynnade ROT-projekt i småhus och fritidshus. Utvecklingen under årets första månader indikerar en fortsatt positiv utveckling. I januari och februari tyder bygghandelns omsättningsstatistik på en ökning med 8-9 procent jämfört med samma period förra året.
Vaccineringen drar ut på tiden, utlandsresorna i sommar blir troligen inställda, räntan är rekordlåg och bostadspriserna stiger. Sammantaget ger det underlag för en fortsatt hög renoveringsaktivitet hos småhus- och fritidshusägare.

Källa NAVET Analytics, Marknadssignaler och prognoser

Navet Analytics redaktion
Navet Analytics redaktion

Nyheter

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.