• Nyheter
  • Utdragen vaccinering gynnar bygghandeln

Nyheter

Utdragen vaccinering gynnar bygghandeln

Bygghandeln gynnas av utdragen vaccinering
Försäljningen inom den byggrelaterade handeln växte kraftigt under 2020 som helhet.

Orsaken var till stor del att pandemirelaterade restriktioner innebar att mer tid spenderades i hemmet, vilket gynnade ROT-projekt i småhus och fritidshus. Utvecklingen under årets första månader indikerar en fortsatt positiv utveckling. I januari och februari tyder bygghandelns omsättningsstatistik på en ökning med 8-9 procent jämfört med samma period förra året.
Vaccineringen drar ut på tiden, utlandsresorna i sommar blir troligen inställda, räntan är rekordlåg och bostadspriserna stiger. Sammantaget ger det underlag för en fortsatt hög renoveringsaktivitet hos småhus- och fritidshusägare.

Källa NAVET Analytics, Marknadssignaler och prognoser

Navet Analytics redaktion
Navet Analytics redaktion

Nyheter

Bländningsfri belysning

Greenled har nyligen lanserat ett sortiment av inomhusarmaturer, Phi Vision, Phi Linear och Phi Modul, utrustade med mikroprismor som ger en jämn belysning med låga bländningsvärden, även i längsgående riktning.

Luftrenare som chockar virus

Det finska företaget Genano Oy har en patenterad reningsteknologi som bygger på en kraftfull elektronisk luftrening som bland annat avdödar luftburna mikrober, som virus, bakterier och mögelsporer, från inomhusluften genom 25 000 volts elstötar.

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.