• Nyheter
  • Utbud och konjunktur bromsar bostadsbyggandet

Nyheter

Utbud och konjunktur bromsar bostadsbyggandet

Utbud och konjunktur bromsar bostadsbyggandet
Boverket har nyligen reviderat sin prognos för bostadsbehovet. De närmaste 10 åren bedöms det behövas över 700 000 nya bostäder. Detta skulle innebära att det fram till 2020 krävs att 88 000 nya bostäder färdigställs per år.

Enligt Industrifakta är det inte realistiskt att räkna med en sådan byggvolym eftersom prognosen inte tar hänsyn till varken efterfråge- eller konjunkturpåverkande faktorer. Kapacitetsbristen i entreprenad- och tillverkningsleden är en annan begränsande faktor. Industrifaktas bedömning är att byggandet fortsätter att öka under de kommande åren men att det inte sker i den utsträckning som krävs för att möta Boverkets behovsprognos. Industrifaktas egen prognos pekar på en 5-10 procentig årlig ökningstakt för nyproducerade bostäder 2016-2018.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.