• Nyheter
  • Utbud och konjunktur bromsar bostadsbyggandet

Nyheter

Utbud och konjunktur bromsar bostadsbyggandet

Utbud och konjunktur bromsar bostadsbyggandet
Boverket har nyligen reviderat sin prognos för bostadsbehovet. De närmaste 10 åren bedöms det behövas över 700 000 nya bostäder. Detta skulle innebära att det fram till 2020 krävs att 88 000 nya bostäder färdigställs per år.

Enligt Industrifakta är det inte realistiskt att räkna med en sådan byggvolym eftersom prognosen inte tar hänsyn till varken efterfråge- eller konjunkturpåverkande faktorer. Kapacitetsbristen i entreprenad- och tillverkningsleden är en annan begränsande faktor. Industrifaktas bedömning är att byggandet fortsätter att öka under de kommande åren men att det inte sker i den utsträckning som krävs för att möta Boverkets behovsprognos. Industrifaktas egen prognos pekar på en 5-10 procentig årlig ökningstakt för nyproducerade bostäder 2016-2018.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.