Nyheter

Uppsving för hemmaprojekten

Navet Uppsving för hemmaprojekten
Byggmaterialhandeln och gör-det-själv-marknaden är sektorer i näringslivet som kan ha gynnats av, den i övrigt så tragiska, pandemin. NAVET Analytics beräknar att den samlade omsättningen i bygghandeln ökade med omkring 13 procent i fasta priser under årets första sju månader jämfört med samma period 2019.

En stor del av byggmaterialförsäljningen sker direkt till konsument, den s k G-D-S-marknaden. NAVET Analytics uppskattar att den marknaden kan komma att växa med 4 procent i år. I takt med att konjunkturen dämpas och arbetsmarknaden försvagas är det troligt att det sker en nedgång med i storleksordningen 2 procent 2021. Flera faktorer ligger bakom den positiva utvecklingen i år enligt NAVET Analytics rapport. Många har tvingats eller valt att arbeta hemifrån. Reserestriktioner har inneburit att semestern spenderats i hemmet eller fritidshuset. Permitteringar har lett till mer fritid. Sammantaget betyder detta mer tid för eventuella hemmaprojekt och en renoveringsbudget som blivit förstärkt med semesterkassan.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Laddstolpsfundament av återvunnen plast

Svenska företaget Unimi Solutions AB har kommit med en miljövänligare variant av sina modulära betongfundament för laddstationer till elbilar - Unimi-1base ECO plastic. Fundamentet är tillverkat av återvunnen plast och väger endast 18 kg vilket gör att det kan hanteras manuellt utan tunga lyftanordningar.