Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Upprustningen av bostadsbeståndet tar fart

Nyheter

Upprustningen av bostadsbeståndet tar fart

Upprustningen av bostadsbeståndet tar fart
Nu görs stora avsättningar hos allmännyttan och ökande investeringar i ombyggnader, visar uppgifter från Industrifakta.

Allt fler signaler tyder på att förnyelsen av flerbostadshusen i Miljonprogrammet nu börjar komma igång på allvar. I Stockholm har man avsatt i storleksordningen 10 miljarder kronor för investeringar hos de allmännyttiga bostadsbolagen. Även i de övriga storstäderna ökar upprustningsvolymerna.

All ökning syns inte i statistiken
De ökande volymerna börjar nu synas även i ombyggnadsstatistiken. Där pekar Industrifaktas prognoser på en ökning av investeringarna med mer än 40 procent under treårsperioden 2011-2013. Den verkliga ökningen är dock troligen större, genom att mycket av förnyelsen sker i form av punktinsatser och fördjupat underhåll, som inte syns i ombyggnadsstatistiken.

 

Källa: Industrifakta, Marknadstrender Bygg

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.