Nyheter

Uppgraderad isolerskiva

Uppgraderad isolerskiva
Företaget Sto har lanserat en ny version av sin dränerande isolerskiva. Skivan Sto-InnoDrain har förbättrat isolervärde jämfört med tidigare, den är dränerande, diffusionsöppen, tryckutjämnande och brandklassad utan tillsats av miljöfarliga ämnen. Tjockleken är flexibel för att ge optimalt isoleringsvärde.

Sto-InnoDrain har en dränerande effekt och är avsedd för användning utvändigt, i fasadisoleringssystem eller för andra fuktutsatta områden i kombination med övriga Sto-produkter.

Skivan är tillverkad av expanderad polystyren (EPS) enligt EN 13163 och innehåller inga miljöskadliga flamskyddsmedel. Den uppfyller brandteknisk klass E enligt EN 13501-1. Skivans kulör är mörkt grå men känns igen på att den har insprängda celler i gult.

För att lättare kunna anpassas till optimal isoleringsgrad är tjockleken flexibel och varierar mellan 30-200 mm i steg om 10 mm. Formatet är 1 200×600 mm.

Beroende på underlag klistras alternativt pluggas och klistras skivan mot underlaget. 

Tekniska egenskaper
Deklarerad värmeledningsförmåga, λD: 0,033 W/m K.
Vattenångdiffusion motståndskoefficient µ enligt EN 12086: 20-50.
Vattenupptagning enligt EN 1609: < 1 kg/m².
Draghållfasthet lodrätt enligt EN 1607: ≥ 80 kPa.

Användning i fasadisoleringssystem
Nytt för 2015 är också att skivan ingår i det dränerande fasadisoleringssystemet StoTherm Vario D i kombination med stomskyddet StoGuard för tvåstegstätade putsade fasader. Systemet är P-märkt av SP och uppfyller BBRs regler om dränerande funktion och kapillärbrytande skikt.

Skriven av Anna Göth

Sto-InnoDrain
Sto-InnoDrain

Nyheter

Betong av spannmålsskal

2022-05-25
Torrbetong

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.