Arbete med sökfunktionen pågår. Meddela oss gärna om ni finner konstigheter.

Nyheter

Uppgraderad isolerskiva

Uppgraderad isolerskiva
Företaget Sto har lanserat en ny version av sin dränerande isolerskiva. Skivan Sto-InnoDrain har förbättrat isolervärde jämfört med tidigare, den är dränerande, diffusionsöppen, tryckutjämnande och brandklassad utan tillsats av miljöfarliga ämnen. Tjockleken är flexibel för att ge optimalt isoleringsvärde.

Sto-InnoDrain har en dränerande effekt och är avsedd för användning utvändigt, i fasadisoleringssystem eller för andra fuktutsatta områden i kombination med övriga Sto-produkter.

Skivan är tillverkad av expanderad polystyren (EPS) enligt EN 13163 och innehåller inga miljöskadliga flamskyddsmedel. Den uppfyller brandteknisk klass E enligt EN 13501-1. Skivans kulör är mörkt grå men känns igen på att den har insprängda celler i gult.

För att lättare kunna anpassas till optimal isoleringsgrad är tjockleken flexibel och varierar mellan 30-200 mm i steg om 10 mm. Formatet är 1 200×600 mm.

Beroende på underlag klistras alternativt pluggas och klistras skivan mot underlaget. 

Tekniska egenskaper
Deklarerad värmeledningsförmåga, λD: 0,033 W/m K.
Vattenångdiffusion motståndskoefficient µ enligt EN 12086: 20-50.
Vattenupptagning enligt EN 1609: < 1 kg/m².
Draghållfasthet lodrätt enligt EN 1607: ≥ 80 kPa.

Användning i fasadisoleringssystem
Nytt för 2015 är också att skivan ingår i det dränerande fasadisoleringssystemet StoTherm Vario D i kombination med stomskyddet StoGuard för tvåstegstätade putsade fasader. Systemet är P-märkt av SP och uppfyller BBRs regler om dränerande funktion och kapillärbrytande skikt.

Skriven av Anna Göth

Sto-InnoDrain
Sto-InnoDrain

Nyheter