Nyheter

Uppgraderad isolerskiva

Uppgraderad isolerskiva
Företaget Sto har lanserat en ny version av sin dränerande isolerskiva. Skivan Sto-InnoDrain har förbättrat isolervärde jämfört med tidigare, den är dränerande, diffusionsöppen, tryckutjämnande och brandklassad utan tillsats av miljöfarliga ämnen. Tjockleken är flexibel för att ge optimalt isoleringsvärde.

Sto-InnoDrain har en dränerande effekt och är avsedd för användning utvändigt, i fasadisoleringssystem eller för andra fuktutsatta områden i kombination med övriga Sto-produkter.

Skivan är tillverkad av expanderad polystyren (EPS) enligt EN 13163 och innehåller inga miljöskadliga flamskyddsmedel. Den uppfyller brandteknisk klass E enligt EN 13501-1. Skivans kulör är mörkt grå men känns igen på att den har insprängda celler i gult.

För att lättare kunna anpassas till optimal isoleringsgrad är tjockleken flexibel och varierar mellan 30-200 mm i steg om 10 mm. Formatet är 1 200×600 mm.

Beroende på underlag klistras alternativt pluggas och klistras skivan mot underlaget. 

Tekniska egenskaper
Deklarerad värmeledningsförmåga, λD: 0,033 W/m K.
Vattenångdiffusion motståndskoefficient µ enligt EN 12086: 20-50.
Vattenupptagning enligt EN 1609: < 1 kg/m².
Draghållfasthet lodrätt enligt EN 1607: ≥ 80 kPa.

Användning i fasadisoleringssystem
Nytt för 2015 är också att skivan ingår i det dränerande fasadisoleringssystemet StoTherm Vario D i kombination med stomskyddet StoGuard för tvåstegstätade putsade fasader. Systemet är P-märkt av SP och uppfyller BBRs regler om dränerande funktion och kapillärbrytande skikt.

Skriven av Anna Göth

Sto-InnoDrain
Sto-InnoDrain

Nyheter

Nya väggelement med halm

2019-10-11
Skivor

Ekopanely-skivor är stabila skivor som tillverkas av halm. De finns både som enkla skivor och som sandwichmoduler för bärande väggar. Passar särskilt bra i passivhus.

Första Svanenmärkta plastgolvet

Första Svanenmärkta plastgolvet

iD Revolution är det första plastgolvet som lever upp till kraven för Svanenmärkning av golv. Golvet är tillverkat av en kombination av återvunna och biobaserade råmaterial och är i första hand framtaget för offentliga miljöer, t ex förskolor och sjukhus där det ställs krav på giftfria, hållbara produkter.