Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Uppgraderad isolerskiva

Uppgraderad isolerskiva
Företaget Sto har lanserat en ny version av sin dränerande isolerskiva. Skivan Sto-InnoDrain har förbättrat isolervärde jämfört med tidigare, den är dränerande, diffusionsöppen, tryckutjämnande och brandklassad utan tillsats av miljöfarliga ämnen. Tjockleken är flexibel för att ge optimalt isoleringsvärde.

Sto-InnoDrain har en dränerande effekt och är avsedd för användning utvändigt, i fasadisoleringssystem eller för andra fuktutsatta områden i kombination med övriga Sto-produkter.

Skivan är tillverkad av expanderad polystyren (EPS) enligt EN 13163 och innehåller inga miljöskadliga flamskyddsmedel. Den uppfyller brandteknisk klass E enligt EN 13501-1. Skivans kulör är mörkt grå men känns igen på att den har insprängda celler i gult.

För att lättare kunna anpassas till optimal isoleringsgrad är tjockleken flexibel och varierar mellan 30-200 mm i steg om 10 mm. Formatet är 1 200×600 mm.

Beroende på underlag klistras alternativt pluggas och klistras skivan mot underlaget. 

Tekniska egenskaper
Deklarerad värmeledningsförmåga, λD: 0,033 W/m K.
Vattenångdiffusion motståndskoefficient µ enligt EN 12086: 20-50.
Vattenupptagning enligt EN 1609: < 1 kg/m².
Draghållfasthet lodrätt enligt EN 1607: ≥ 80 kPa.

Användning i fasadisoleringssystem
Nytt för 2015 är också att skivan ingår i det dränerande fasadisoleringssystemet StoTherm Vario D i kombination med stomskyddet StoGuard för tvåstegstätade putsade fasader. Systemet är P-märkt av SP och uppfyller BBRs regler om dränerande funktion och kapillärbrytande skikt.

Skriven av Anna Göth

Sto-InnoDrain
Sto-InnoDrain

Nyheter

Optimerad laddkabel för nordiskt klimat

2021-02-24
Kabel

DEFAs nya laddkabel eConnect är utvecklad, av elbilsförare för elbilsförare, för att ge elbilar och laddhybrider med Type2-intag högsta möjliga miljömässiga hållbarhet, användarvänlighet och prestanda i våra extremt omväxlande nordiska klimatförhållanden.

Inneklimatmätare som övervakar luftkvaliten

Inneklimatmätare som övervakar luftkvalitén

Renson Sense är en ny inneklimatmätare som bevakar inneklimatet i exempelvis skolor, kontor och bostäder och visar visuellt när luftkvaliteten blir dålig och behöver åtgärdas. Till enheten finns en app där man kan övervaka mätvärdena i realtid och spåra förändringar en vecka tillbaka i tiden.