• Nyheter
  • Uppgång för husbyggnad och underhåll 2016

Nyheter

Uppgång för husbyggnad och underhåll 2016

Uppgång för husbyggnad och underhåll 2016. Foto Anders Wester
Den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar och löpande byggnadsunderhåll visar en ökning med nästan 20 procent i årstakt.

Detta enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport, som presenteras i december. Det är en bred uppgång inom både ny- och ombyggnad, vilken lyfter byggmaterialvolymerna för såväl bostäder som lokaler, meddelar Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta. Undantaget är industrins husbyggande, som ser ut att falla tillbaka något i år.

Industrifakta, som är i full gång med att färdigställa årets sista konjunkturrapport, väntar sig en 10-procentig uppgång för volymen husbyggnad och underhåll i år. Nästa år väntar sig företaget att uppgången gör halt, men tror dock att tillväxten kan komma igång igen under 2018, men då i relativt blygsam takt.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.