Nyheter

Uppdaterat Bascement

Uppdaterat Bascement
Cementa lanserar nu ett uppdaterat Bascement på den svenska marknaden som kan ersätta nuvarande bascement i alla vanliga applikationer med samma goda prestanda som tidigare. Nya Cementa Bascement Slite ger en något förbättrad klimatpåverkan och därmed ett lägre koldioxidutsläpp vid tillverkningen.

Cementas nya Bascement Slite ersätter deras tidigare Bascement som funnits i produktsortimentet sedan 2013. Bascement kan användas till bland annat platsgjuten och förtillverkad betong för exempelvis bjälklag och väggar i husbyggnationer där det inte ställs särskilda krav på t ex beständighet som sulfatresistens. 

Nya Bascement Slite innehåller en större andel kalksten och mindre andel klinker och flygaska vilket gör att cementet klassas som portlandskalkstenscement. Det kan ersätta alla vanliga applikationer med samma goda prestanda som det tidigare. I och med att andelen klinker är lägre har det nya Bascementet en något förbättrad klimatprofil än tidigare. Det ger i sin tur ett lägre koldioxidutsläpp vid tillverkningen, ett steg i företagets arbete mot en mer hållbar tillverkning.

Det nya Bascementet kommer ha beteckningen Bascement Slite CEM II/A-LL 42,5 R.

Bascementet kommer finnas till försäljning från sen vår 2020 men finns redan nu tillgängligt för kunder som vill göra laboratorieförsök eller försök vid betongfabrik.

Skriven av Anna Göth

Nyheter

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.