Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Uppdaterat Bascement

Uppdaterat Bascement
Cementa lanserar nu ett uppdaterat Bascement på den svenska marknaden som kan ersätta nuvarande bascement i alla vanliga applikationer med samma goda prestanda som tidigare. Nya Cementa Bascement Slite ger en något förbättrad klimatpåverkan och därmed ett lägre koldioxidutsläpp vid tillverkningen.

Cementas nya Bascement Slite ersätter deras tidigare Bascement som funnits i produktsortimentet sedan 2013. Bascement kan användas till bland annat platsgjuten och förtillverkad betong för exempelvis bjälklag och väggar i husbyggnationer där det inte ställs särskilda krav på t ex beständighet som sulfatresistens. 

Nya Bascement Slite innehåller en större andel kalksten och mindre andel klinker och flygaska vilket gör att cementet klassas som portlandskalkstenscement. Det kan ersätta alla vanliga applikationer med samma goda prestanda som det tidigare. I och med att andelen klinker är lägre har det nya Bascementet en något förbättrad klimatprofil än tidigare. Det ger i sin tur ett lägre koldioxidutsläpp vid tillverkningen, ett steg i företagets arbete mot en mer hållbar tillverkning.

Det nya Bascementet kommer ha beteckningen Bascement Slite CEM II/A-LL 42,5 R.

Bascementet kommer finnas till försäljning från sen vår 2020 men finns redan nu tillgängligt för kunder som vill göra laboratorieförsök eller försök vid betongfabrik.

Skriven av Anna Göth

Nyheter

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.