Nyheter

Uppdaterat Bascement

Uppdaterat Bascement
Cementa lanserar nu ett uppdaterat Bascement på den svenska marknaden som kan ersätta nuvarande bascement i alla vanliga applikationer med samma goda prestanda som tidigare. Nya Cementa Bascement Slite ger en något förbättrad klimatpåverkan och därmed ett lägre koldioxidutsläpp vid tillverkningen.

Cementas nya Bascement Slite ersätter deras tidigare Bascement som funnits i produktsortimentet sedan 2013. Bascement kan användas till bland annat platsgjuten och förtillverkad betong för exempelvis bjälklag och väggar i husbyggnationer där det inte ställs särskilda krav på t ex beständighet som sulfatresistens. 

Nya Bascement Slite innehåller en större andel kalksten och mindre andel klinker och flygaska vilket gör att cementet klassas som portlandskalkstenscement. Det kan ersätta alla vanliga applikationer med samma goda prestanda som det tidigare. I och med att andelen klinker är lägre har det nya Bascementet en något förbättrad klimatprofil än tidigare. Det ger i sin tur ett lägre koldioxidutsläpp vid tillverkningen, ett steg i företagets arbete mot en mer hållbar tillverkning.

Det nya Bascementet kommer ha beteckningen Bascement Slite CEM II/A-LL 42,5 R.

Bascementet kommer finnas till försäljning från sen vår 2020 men finns redan nu tillgängligt för kunder som vill göra laboratorieförsök eller försök vid betongfabrik.

Skriven av Anna Göth

Nyheter

Lysande ljudabsorbent

Den runda, ljudabsorberande takpanelen Sound Off Cirkel från Götessons Industri AB är tillverkad av delvis av återvunnet och kemikaliefritt material och är avsedd för ljud i de övre frekvenserna (500 Hz och högre) så som exempelvis telefonsignaler och röster. Absorbenten finns med eller utan integrerade LED-lampor.

Alimak STS 300 lådor lastas med ställningsmaterial och lossas först när de hissats upp

Säkert system för ställningsbyggare

Alimak Group har tillsammans med tyska PERI tagit fram Alimak STS 300, ett system för transport, montering och demontering av byggnadsställningar som ökar säkerheten och samtidigt förbättrar logistiken, ergonomin och arbetsmiljön för ställningsbyggare.

Heltäckande golvlimssortiment

2021-12-03
Lim

Bostik har uppdaterat sitt golvlimssortiment och tagit fram en serie produkter avsedda att förenkla och förbättra limning av golv. I det nya golvlimssortimentet One Floor Range ingår elva produkter som tillsammans är heltäckande för de flesta behov av golvlimningar.

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.