För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.

Nyheter

Uppdaterat Bascement

Uppdaterat Bascement
Cementa lanserar nu ett uppdaterat Bascement på den svenska marknaden som kan ersätta nuvarande bascement i alla vanliga applikationer med samma goda prestanda som tidigare. Nya Cementa Bascement Slite ger en något förbättrad klimatpåverkan och därmed ett lägre koldioxidutsläpp vid tillverkningen.

Cementas nya Bascement Slite ersätter deras tidigare Bascement som funnits i produktsortimentet sedan 2013. Bascement kan användas till bland annat platsgjuten och förtillverkad betong för exempelvis bjälklag och väggar i husbyggnationer där det inte ställs särskilda krav på t ex beständighet som sulfatresistens. 

Nya Bascement Slite innehåller en större andel kalksten och mindre andel klinker och flygaska vilket gör att cementet klassas som portlandskalkstenscement. Det kan ersätta alla vanliga applikationer med samma goda prestanda som det tidigare. I och med att andelen klinker är lägre har det nya Bascementet en något förbättrad klimatprofil än tidigare. Det ger i sin tur ett lägre koldioxidutsläpp vid tillverkningen, ett steg i företagets arbete mot en mer hållbar tillverkning.

Det nya Bascementet kommer ha beteckningen Bascement Slite CEM II/A-LL 42,5 R.

Bascementet kommer finnas till försäljning från sen vår 2020 men finns redan nu tillgängligt för kunder som vill göra laboratorieförsök eller försök vid betongfabrik.

Skriven av Anna Göth

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.

Laddinfrastruktur för framtiden

Laddinfrastruktur för framtiden

Den 15 maj träder en ny lag i kraft som innebär att det måste byggas in laddmöjligheter för elbilar vid ny- och ombyggnation av parkeringar. Schneider Electric har tagit fram en kanalskena för laddning som enkelt kan kompletteras med nya EVlink laddpunkter när behovet växer.