• Nyheter
  • Universaldimmer för alla typer av ljuskällor

Nyheter

Universaldimmer för alla typer av ljuskällor

Universaldimmer för alla typer av ljuskällor
2012-07-11
Utfasningen av den vanliga glödlampan har påbörjats inom EU. Många av dagens energibesparande glödlampor kan till viss del ljusregleras med konventionella dimmers men oftast blir inte resultatet särskilt tillfredsställande.

 
 

Universaldimmer

Hager Elektro AB har nu utvecklat dimmers med effektnivåer upp till 300 eller 500 W. De känner automatiskt av vilken typ av ljuskälla som är ansluten och anpassar sig efter det. Det gör att de kan ljusreglera i stort sett alla dimbara ljuskällor.

I undantagsfall, där den automatiska konfigurationen inte ger optimalt resultat, har slutanvändaren möjlighet att helt enkelt starta en manuell identifiering av ljuskällan genom ett antal tryckningar på den anslutna dimmertryckknappen, s.k. manuell detektering. På detta sätt identifieras lasten säkert och ljuskällans dimbarhet justeras till optimala värden på mindre än en minut. Detta kräver ingen att extra konfiguration.
För att möjliggöra säker driftsättning under alla omständigheter har användaren ytterligare möjlighet att göra justeringar på enheten med hjälp av en tryckknapp och en flerfärgad LED.

De nya universaldimrarna kan reglera konventionella glödlampor och 230V halogenlampor, liksom:
Lågvolts halogenlampor (12 V) med konventionell eller elektronisk transformator
Dimbara 230V LED
Dimbara 12/24V LED med elektroniskt drivdon
Dimbara lågenergilampor

Det nya produktsortimentet består av totalt fyra enheter:


Standard Universal Dimmer EVN011 för laster upp till 300 W


Komfort Universal Dimmer EVN012 för laster upp till 300 W med ytterligare funktioner såsom nattljusfunktion (30 % ljusnivå i 30 min), 100 % ljus och somna in/vakna upp.

 

Standard Universal Dimmer EVN002 för laster upp till 500 W

Komfort Universal Dimmer EVN004 för laster upp till 500 W med ytterligare funktioner såsom somna in/vakna upp, ljusscen via separat tryckknapp, 100 % ljus och frånslagsfördröjd ljusscen.

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.