• Nyheter
  • Unik ytterdörr sätter nytt liv i gammalt trä

Nyheter

Unik ytterdörr sätter nytt liv i gammalt trä

Unik ytterdörr sätter nytt liv i gammalt trä
Ekstrands har i samarbete med Wonderwall Studios tagit fram ytterdörren Clue 100K i mycket begränsad upplaga. Dörren har en unik beklädnad tillverkad av 100 år gammal svartek, ett sällsynt och dyrbart material som ofta har sitt ursprung i det dolda.

Det som gör svartek extra sällsynt är att materialet legat dolt i våtmark och mossar som skapat gynnsamma förhållanden för bevarande under väldigt lång tid. Arbetet med att finna svartek och bärga den är krävande och tillgången av materialet är därför mycket begränsad.

Svarteken som används till gestaltandet av dörrbladet till Clue 100K har bärgats efter att ha legat sjödränkt i minst 100 år. Materialet har sedan sorteras efter både nyans och tjocklek och varje dörr mönsterläggs därefter för hand. Träets olika nyanser och mönstervalet till dörren skapar en effektfull karaktär. Kulören i Clue 100K är svart med skiftningar i brunt. Ekstrands beskriver sin dörr som lyxig och elegant och framförallt ensamma i sitt slag. De har tillgång till material för ett fåtal unika dörrar beroende på dörrarnas mått och samtliga kommer att vara numrerad.

Wonderwall Studios arbetar med att återvinna gammalt bärgat virke. Materialet hämtas från hela världen och i samarbete med hantverkskunniga personer har man kontroll över hela processen från bärgning, sågning och putsning för hand av varje enskild träbit. Stort fokus ligger alltså på hållbarhet, hantverkstradition och upcycling -att skapa nytt liv i gammalt material. Mer om Wonderwall Studios.


Skriven av Jenny Öhlund

Ytterdörren finns i ett fåtal exemplar
Ytterdörren finns i ett fåtal exemplar
Omsorgsfull mönsterpassning
Omsorgsfull mönsterpassning
Clue 100K i detalj
Clue 100K i detalj

Nyheter

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.