Arbete med sökfunktionen pågår. Meddela oss gärna om ni finner konstigheter.
  • Nyheter
  • Undertak förbättrar luftkvaliteten

Nyheter

Undertak förbättrar luftkvaliteten

Undertak förbättrar luftkvaliteten
Nu lanserar Gyproc ett akustikundertak som reducerar halterna av formaldehyd i luften.

   
 Gyptone Aktiv Air är ett nytt akustikundertak som reducerar mängden formaldehyd och ska minska risken för ohälsa.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutom att förbättra rumsakustiken ska undertaken i serien Aktiv Air förbättra luftkvaliteten. Det görs möjligt med en teknik som bryter ner och minskar halterna av formaldehyd i inomhusluften.

Därmed ska undertaket vara lämpligt där det ställs stora krav på inomhusmiljön, exempelvis i skolor, förskolor och sjukhus.

Testad effekt
Formaldehyd är en gas som vi känner av i form av en stickande lukt och som kan ge irritation i ögon och luftvägar. Gasen är relativt vanligt förekommande och avges bland annat från olika byggmaterial och möbler.

Men de nya undertaken är tillverkade med en teknik som gör att formaldehyden bryts ner och därmed förbättras luftkvaliteten, berättar Torbjörn Pettersson, som är chef för teknisk support på Gyproc.

- Vi har testat undertakets verkningsgrad vid Eurofins ackrediterade laboratorium. I en kontrollerad testmiljö har det visat sig att den ursprungliga koncentrationen av formaldehyd har sjunkit till 30 procent på ett dygn, säger han.

Bryter ner formaldehyd
De luftrenande akustikundertaken är tillverkade av gips och kartong, precis som företagets övriga undertakssortiment. Men i gipsmassan blandas ytterligare ett ämne som med en patenterad teknik bryter ner formaldehyd till inaktiva bindningar. Själva bindningarna bildas inne i gipskärnan och uppges vara oskadliga.

Den nya tekniken används nu i flera av företagets ordinarie produktserier för undertak.

 

Martin Steno, redaktör

Nyheter

Tvättställ av nytt trämaterial

Woodio är ett nytt trämaterial som består av träflis och polymer. Materialet, som är helt vattentätt, kan formgjutas och är framtaget som ett alternativ till traditionellt badrumsporslin för att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläpp från produkten.

ESSDECK Max, Ny trallskruv

Nyutvecklad trallskruv

ESSVE lanserar en ny trallskruv lagom till att trallsäsongen drar igång. Trallskruven är framtagen i samarbete med professionella snickare och har en utformning som underlättar montering av skevt trallvirke, motverkar flisor och minskar risken för att virket spricker vid skruvning nära kant.