Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Undertak förbättrar luftkvaliteten

Nyheter

Undertak förbättrar luftkvaliteten

Undertak förbättrar luftkvaliteten
Nu lanserar Gyproc ett akustikundertak som reducerar halterna av formaldehyd i luften.

   
 Gyptone Aktiv Air är ett nytt akustikundertak som reducerar mängden formaldehyd och ska minska risken för ohälsa.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutom att förbättra rumsakustiken ska undertaken i serien Aktiv Air förbättra luftkvaliteten. Det görs möjligt med en teknik som bryter ner och minskar halterna av formaldehyd i inomhusluften.

Därmed ska undertaket vara lämpligt där det ställs stora krav på inomhusmiljön, exempelvis i skolor, förskolor och sjukhus.

Testad effekt
Formaldehyd är en gas som vi känner av i form av en stickande lukt och som kan ge irritation i ögon och luftvägar. Gasen är relativt vanligt förekommande och avges bland annat från olika byggmaterial och möbler.

Men de nya undertaken är tillverkade med en teknik som gör att formaldehyden bryts ner och därmed förbättras luftkvaliteten, berättar Torbjörn Pettersson, som är chef för teknisk support på Gyproc.

- Vi har testat undertakets verkningsgrad vid Eurofins ackrediterade laboratorium. I en kontrollerad testmiljö har det visat sig att den ursprungliga koncentrationen av formaldehyd har sjunkit till 30 procent på ett dygn, säger han.

Bryter ner formaldehyd
De luftrenande akustikundertaken är tillverkade av gips och kartong, precis som företagets övriga undertakssortiment. Men i gipsmassan blandas ytterligare ett ämne som med en patenterad teknik bryter ner formaldehyd till inaktiva bindningar. Själva bindningarna bildas inne i gipskärnan och uppges vara oskadliga.

Den nya tekniken används nu i flera av företagets ordinarie produktserier för undertak.

 

Martin Steno, redaktör

Nyheter

Optimerad laddkabel för nordiskt klimat

2021-02-24
Kabel

DEFAs nya laddkabel eConnect är utvecklad, av elbilsförare för elbilsförare, för att ge elbilar och laddhybrider med Type2-intag högsta möjliga miljömässiga hållbarhet, användarvänlighet och prestanda i våra extremt omväxlande nordiska klimatförhållanden.

Inneklimatmätare som övervakar luftkvaliten

Inneklimatmätare som övervakar luftkvalitén

Renson Sense är en ny inneklimatmätare som bevakar inneklimatet i exempelvis skolor, kontor och bostäder och visar visuellt när luftkvaliteten blir dålig och behöver åtgärdas. Till enheten finns en app där man kan övervaka mätvärdena i realtid och spåra förändringar en vecka tillbaka i tiden.