• Nyheter
  • Undertak förbättrar luftkvaliteten

Nyheter

Undertak förbättrar luftkvaliteten

Undertak förbättrar luftkvaliteten
Nu lanserar Gyproc ett akustikundertak som reducerar halterna av formaldehyd i luften.

   
 Gyptone Aktiv Air är ett nytt akustikundertak som reducerar mängden formaldehyd och ska minska risken för ohälsa.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutom att förbättra rumsakustiken ska undertaken i serien Aktiv Air förbättra luftkvaliteten. Det görs möjligt med en teknik som bryter ner och minskar halterna av formaldehyd i inomhusluften.

Därmed ska undertaket vara lämpligt där det ställs stora krav på inomhusmiljön, exempelvis i skolor, förskolor och sjukhus.

Testad effekt
Formaldehyd är en gas som vi känner av i form av en stickande lukt och som kan ge irritation i ögon och luftvägar. Gasen är relativt vanligt förekommande och avges bland annat från olika byggmaterial och möbler.

Men de nya undertaken är tillverkade med en teknik som gör att formaldehyden bryts ner och därmed förbättras luftkvaliteten, berättar Torbjörn Pettersson, som är chef för teknisk support på Gyproc.

- Vi har testat undertakets verkningsgrad vid Eurofins ackrediterade laboratorium. I en kontrollerad testmiljö har det visat sig att den ursprungliga koncentrationen av formaldehyd har sjunkit till 30 procent på ett dygn, säger han.

Bryter ner formaldehyd
De luftrenande akustikundertaken är tillverkade av gips och kartong, precis som företagets övriga undertakssortiment. Men i gipsmassan blandas ytterligare ett ämne som med en patenterad teknik bryter ner formaldehyd till inaktiva bindningar. Själva bindningarna bildas inne i gipskärnan och uppges vara oskadliga.

Den nya tekniken används nu i flera av företagets ordinarie produktserier för undertak.

 

Martin Steno, redaktör

Nyheter

Automatisk cykelpump utan el

Smekab Citylife har lanserat en ny automatisk cykelpump vid namn CANAIR. Cykelpumpen drivs av kvävgas och behöver därför ingen elanslutning vilket gör den mycket flexibel och lättplacerad vid exempelvis cykelparkeringar, resecentrum eller längs cykelvägar.

Ökad storstadskoncentration av lokalinvesteringarna

Under första kvartalet i år beräknas de totala husbyggnadsinvesteringarna inom privata och offentliga lokaler ha uppgått till närmare 39 miljarder kronor. Enligt analysföretaget Industrifakta var närmare 60 procent av investeringarna koncentrerade till de tre storstadslänen: Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län.

Tunn rumstermostat med display

Tunn rumstermostat med display

Thermotech utökar sitt sortiment av trådlösa rumstermostater för golvvärme med en ny serie. Serie XD har en tunn och diskret design och en display som kan anpassas till att antingen lysa, dimras eller vara helt släckt.

Snyggt brandskydd

Hide design har formgett två stycken Brinte skåp för brandsläckare och brandfilt, som lanseras i samarbete med Göthes industribeslag. Tillverkningen sker lokalt i Dalarna.

Världens första skyddshjälm med MIPS

Världens första skyddshjälm med MIPS

MIPS är en hjälmintegrerad teknik som tillåter att hjälmen, vid ett fall eller slag, kan rotera i förhållande till huvudet och på så sätt skydda hjärnan från rotationsskador. MIPS finns sedan tidigare i bland annat skid- och cykelhjälmar men nu är Guardio Safety först i världen med att lansera en skyddshjälm med MIPS för användning inom bygg- och industribranschen.