Nyheter

Underhållsvolymen ökar svagt

Underhållsvolymen ökar svagt. Foto Anders Wester
Framför allt åtgärder inom badrum och stambyten gör att underhållet kommer att växa i år.

Industrifaktas årliga intervjuer med underhållsansvariga på 100 större bostadsföretag visar att det löpande byggnadsunderhållet kan komma att växa med ett par procent i år. Svaren avslöjar att bolagen fortsätter prioritera åtgärder inom badrum och stambyte. Utöver detta ligger fokus även på tak, fasader och fönster. Nästa år tror flertalet på en i stort sett oförändrad underhållsvolym. En jämförelse mellan privata och kommunägda bostadsbolag visar att de kommunägda bolagens underhållsvolym växer något starkare. Med hänsyn till de stora renoveringsbehoven som kvarstår i miljonprogrammet är utvecklingen måhända något svag. Industrifakta tror att förklaringen ligger i kapacitetsbrist och höga entreprenadpriser, vilket medför att många bostadsbolag tvingas att skjuta fram vissa renoveringsprojekt.

 

Källa Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.