Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Nyheter

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokal
Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Det här tillträdeskontrollssystemet som räknar in- och ut passage är lämpligt för användning i gallerior och stormarknader där det normalt är ett stort flöde av människor. Genom en visualisering via skärm signaleras fri eller nekad passage till den som vill gå in i lokalen, helt uträknat efter antal personer som redan är inne i lokalen. 

När maximalt antal personer som får vistas i lokalen samtidigt uppnås, blockeras dörren till dess att någon passerar ut igen. Systemet hanteras genom programvara eller en app och kan styra upp till tolv dörrar samtidigt och anslutas till obegränsat antal visningsskärmar.

Besöksstatistik är ytterligare en funktion som ingår i systemet vilket kan vara behjäligt för dig som fastighetsägare eller butiksinnehavare. Genom statistikvisning som redovisas i appen ges en klar bild över hur besökarantalet ser ut. Detta kan ligga som grund för ytterligare rekommendationer till besökare om när det är fler eller färre kunder i lokalen.

Tillträdeskontrollssystemet från Avancerad Entré Teknik består av en sensor och en styrbox med mjukvara och USB till RS232 omvandlare för inkoppling.


Skriven av Jenny Öhlund

Tillträdeskontroll med styrning via app
Tillträdeskontroll med styrning via app
Anslutning till skärm för tydlig information
Anslutning till skärm för tydlig information

Nyheter

Optimerad laddkabel för nordiskt klimat

2021-02-24
Kabel

DEFAs nya laddkabel eConnect är utvecklad, av elbilsförare för elbilsförare, för att ge elbilar och laddhybrider med Type2-intag högsta möjliga miljömässiga hållbarhet, användarvänlighet och prestanda i våra extremt omväxlande nordiska klimatförhållanden.

Inneklimatmätare som övervakar luftkvaliten

Inneklimatmätare som övervakar luftkvalitén

Renson Sense är en ny inneklimatmätare som bevakar inneklimatet i exempelvis skolor, kontor och bostäder och visar visuellt när luftkvaliteten blir dålig och behöver åtgärdas. Till enheten finns en app där man kan övervaka mätvärdena i realtid och spåra förändringar en vecka tillbaka i tiden.