• Nyheter
  • Tydlig inbromsning av byggvaruförsäljningen 2017

Nyheter

Tydlig inbromsning av byggvaruförsäljningen 2017

Tydlig inbromsning av byggvaruförsäljningen 2017. Foto: Anders Wester
Byggvaruförsäljningen bromsade in 2017

Enligt Industrifaktas månadsindikatorer marknadssignaler & prognoser, bromsade byggvaruförsäljningen in kraftigt under 2017. En analys av den byggvarurelaterade detaljhandelns omsättning under perioden januari till november 2017 visade en ökning med endast knappt 1 procent jämfört med samma period året innan. Tendensen har varit densamma under hela året enligt Industrifakta, som har flera förklaringar till utvecklingen. Dels var omsättningstillväxten under både 2015 och 2016 mycket kraftig, dels inverkar det försämrade ROT-avdraget negativt på hushållens vilja att renovera och bygga om. Man ser även en inbromsning när det gäller ökningstakten för nybyggda småhus som en viktig förklaring till byggvaruförsäljningens inbromsning. På lite sikt bör även utökade amorteringskrav och den negativa utvecklingen för bostadspriserna inverka negativt på försäljningsvolymerna tror Industrifakta.

Källa Industrifakta AB, Marknadssignaler & Prognoser

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.